De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gevoelige onderwerpen bespreken met de klas

Het behandelen van verschillende meningen over gevoelige onderwerpen in een samengestelde klas.

Gevoelige onderwerpen bespreken met de klas

Het behandelen van verschillende meningen over gevoelige onderwerpen in een samengestelde klas.

Samenvatting

Om het burgerschapsonderwijs op het Veluws college Twello te versterken, wordt het geïntegreerd met de nieuwe Sport, Cultuur en Wetenschap leerroute. Hierdoor zullen de docenten te maken krijgen met gevoelige onderwerpen in de modules. Het creëren van een veilig klassenklimaat is hierbij belangrijk, vooral in de samengestelde klassen waar groepsprocessen voor uitdagingen zorgen. Het doel van het onderzoek is het bieden van ondersteuning aan docenten bij het omgaan met verschillende meningen over gevoelige onderwerpen en het creëren van een veilig klimaat. Vanuit hier is de hoofdvraag ontstaan: “Hoe kan het VCT de docenten ondersteuning bieden bij het behandelen van verschillende meningen over gevoelige onderwerpen in een samengestelde klas zodat leerlingen de diversiteit van individuen leren te accepteren en de daarbij behorende maatschappelijke competenties kunnen ontwikkelen?”.
Het onderzoek volgt het human-centered design model en de methodes van IDEO.org (2015). In de inspiration fase worden interviews gebruikt om de wensen en behoeften van de docenten in kaart te brengen. Hieruit komen twaalf vereisten die in vier thema’s onder te verdelen zijn: het gesprek met de klas moet diepgang hebben, docent heeft voldoende kennis en is bewust van eigen grenzen, de inhoud van de module is passend en geeft voldoende handvatten en de veiligheid in de les is zodanig dat iedereen hun mening kan uiten. Expertinterviews en deskresearch bieden context en resulteren in 42 methodes in verschillende vormen die aansluiten op de vereisten.
In de ideation fase worden de methodes brainstorm, determine what to prototype, how might we, create frameworks, get feedback, bundle ideas en create a concept gebruikt om de voorkeuren, ideeën en kaders van de stakeholders te combineren om tot een prototype te komen. Hier komen zes thema’s uit als oplossingen voor mogelijke uitdagingen en worden gekoppeld aan zestien methodes. Er wordt een website gemaakt om dit overzichtelijk weer te geven. De methode rapid prototyping resulteert in een infographic, gericht op docenten, waar de snel inzetbare methodes op weergegeven wordt.
De aanbevelingen richten zich op een mogelijk vervolgonderzoek naar randvoorwaarden op schoolniveau, module-inhoud, scholingsprogramma 's en gerichte vragenlijsten. Uit het onderzoek is gekomen dat de docenten ook op deze manieren ondersteunt kunnen worden en zullen daarom worden weergegeven op een webpagina voor de opdrachtgever.
Een sterk punt van dit onderzoek is dat de deskresearch is uitgevoerd na de docent interviews, hierdoor kon er gericht gezocht worden naar passende methodes. Minder sterke punten van het onderzoek zijn dat het perspectief van leerlingen niet is meegenomen, de informele aard van de expertinterviews en de aanpassingen in de deelvragen. Omdat het product zich specifiek richt op de docenten van het VCT is de bruikbaarheid voor de opdrachtgever groot maar beperkt de brede inzetbaarheid. Het handelen volgens het human-centered design model was over het algemeen goed, maar meer betrokkenheid van de doelgroep in de ideation fase was wenselijk geweest.
De infographic en de webpagina’s worden gecombineerd in een website welke wordt aangedragen als product wat het VCT kan gebruiken om de docenten ondersteuning te bieden bij het behandelen van verschillende meningen over gevoelige onderwerpen in een samengestelde klas.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2024-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk