De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat motiveert studenten om te beginnen met de opleiding Toegepaste Psychologie

Een onderzoek naar de samenhang tussen het startassessment en studiesucces

Open access

Wat motiveert studenten om te beginnen met de opleiding Toegepaste Psychologie

Een onderzoek naar de samenhang tussen het startassessment en studiesucces

Open access

Samenvatting

Hogescholen en universiteiten staan steeds meer onder financiële druk als het gaat om het verhogen van het bachelorrendement en verlagen van het studie-uitvalpercentage. Ook voor Saxion is dit nog een verbeter punt. Hiervoor zijn er maatregelen getroffen, waaronder een verbetering van de intakeprocedure. Dit startassessment bestaat uit drie dimensies: capaciteiten, persoonlijkheid en motivatie.
Om te achterhalen of dit startassessment voorspellende waarde heeft voor studiesucces zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Uit een van deze onderzoeken kwam naar voren dat dimensie één en twee slechts een geringe voorspellende waarde hebben voor studieuscces. De vraag is dus in hoeverre dimensie nul samenhangt met studiesucces.
Het onderzoek betreft zowel een secundaire als een kwalitatieve analyse. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit dimensie nul en de gemiddelde cijfers van eerstejaars Toegepaste Psychologie studenten. Doormiddel van coderen zijn de verschillende motivatie vormen van de studenten in kaart gebracht. De antwoorden die zijn gegeven in dimensie nul zijn vergeleken met de gemiddelde cijfers van de toetsen uit kwartiel één.
Uit het onderzoek is gebleken dat het bezoeken van een open dag en het volgen van een meeloop dag samenhangen met studiesucces. Deze samenhang is echter zeer zwak. Voor vervolgnderzoek wordt aangeraden meerdere meet momenten in het eerste studiejaar mee te nemen in het onderzoek. Verder kan extra informatie of het bijwonen van de adviesgesprekken nuttig zijn om de verschillende motivatie vormen van de studenten beter in kaart te brengen.
 
 
 
 
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk