De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tijd voor toerisme voor iedereen

Een communicatieplan ten behoeve van een betere aansluiting op de specifieke behoefte van gezinnen met kinderen met een beperking

Open access

Tijd voor toerisme voor iedereen

Een communicatieplan ten behoeve van een betere aansluiting op de specifieke behoefte van gezinnen met kinderen met een beperking

Open access

Samenvatting

Personen met een beperking nemen steeds vaker deel aan toeristische activiteiten als gevolg van hun toenemende niveau van economische en sociale integratie. Er zijn echter vele belemmeringen en barrières die de toegang tot toeristische diensten belemmeren. Ouders van kinderen met een beperking lopen vaak tegen het gebrek aan juiste informatie over het vrijetijdsaanbod aan en weten te weinig waar ze terecht kunnen met hun kind. Om deze reden dient de toeristische sector aanpassingen doen om te kunnen voldoen aan de vraag naar toegankelijk toerisme. Naar aanleiding hiervan is er een thesisrapport voor Go-Kids geschreven.
Go-Kids wil alle gezinnen met kinderen in de samenleving bereiken, maar merkt dat de groep die bestaat uit gezinnen met kinderen met een beperking achterblijft in de informatievoorziening omtrent het aanbod. In haar communicatie wil zij laten zien dat ieder kind onderdeel is van de reguliere samenleving. Vanwege het potentieel van de doelgroep is het nodig om te kijken hoe kwetsbare gezinnen in de samenleving bereikt kunnen worden via het internet met betrekking tot het ondernemen van uitjes en activiteiten.
Het doel van het onderzoek was om een marketingcommunicatieplan op te leveren, waaruit blijkt wat de vrijetijdsparticipatie van de doelgroep is, hoe hun zoek- en boekgedrag eruit ziet en wat hun wensen en behoeften zijn, om op basis aanbevelingen te doen over hoe Go-Kids haar communicatie- en promotiemiddelen kan aanpassen om de doelgroep te bereiken.
Uit de resultaten is gebleken dat er sprake is van een kloof tussen de wens tot participatie aan het georganiseerde vrijetijdsbesteding en het georganiseerde, al dan niet specifieke vrijetijdsaanbod. Informatie speelt een enorm belangrijk rol in het besluitvormingsproces en bij het aantrekken van bezoekers. Informatie is van essentieel belang voor bezoekers met toegangsvereisten.
Het doel van het advies is het opleveren van een plan over hoe Go-Kids meer (groot)ouders en/of verzorgers van kinderen met een beperking kan bereiken en naar hun platform kan trekken. Uit het veldonderzoek is gebleken dat een goede informatievoorziening van groot belang is bij het zoeken en boeken van uitjes en activiteiten voor de doelgroep van gezinnen met kinderen met een beperking. Om het gat op te vullen tussen de informatievoorziening en het geschikte aanbod voor deze doelgroep, is er in deze adviesoptie sprake van verbetering van de informatievoorziening. Dit zal via het platform van Go-Kids, namelijk op de website zijn. Uit het veldonderzoek is gebleken dat de informatie de doelgroep beter kan bereiken door duidelijke weergave op het internet of de website van de aanbieder. Om deze reden wordt er geadviseerd om een kopje aan de website van Go-Kids toe te voegen, waar informatie te vinden is over uitjes en activiteiten voor kinderen met een beperking. Tevens kan de informatie beter bekend worden onder de doelgroep door een zoekfilter aan de website toe te voegen, waarbij specifiek op toegankelijk toerisme gezocht kan worden.
Deze thesis kan bijdragen aan het in beeld komen van toeristische ondernemingen met toegankelijk aanbod bij een brede en nieuwe doelgroep. Wanneer een onderneming toegankelijk is voor mensen met een beperking, is de onderneming immers toegankelijk voor iedereen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2018-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk