De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De weg naar een meer eenduidige werkwijze voor professionele mentoren

Kwalitatief onderzoek naar een meer eenduidige werkwijze voor professionele mentoren middels de methodiek: shared decision making

De weg naar een meer eenduidige werkwijze voor professionele mentoren

Kwalitatief onderzoek naar een meer eenduidige werkwijze voor professionele mentoren middels de methodiek: shared decision making

Samenvatting

Dit kwalitatieve onderzoek heeft zich gericht op de bestaande werkwijze van professionele mentoren en het streven naar een meer eenduidige werkwijze met behulp van shared decision making (SDM). Er is momenteel geen onderzoek gedaan in deze beroepsgroep. Daarnaast is er geen eenduidige werkwijze bij CB Bewind/BB&F Salland, wat eventueel de kwaliteit van zorg beïnvloedt.
            Dit onderzoek had een cross-sectioneel design waarbij de data werd verzameld middels semigestructureerde interviews. De steekproef werd gedaan op basis van een selecte steekproef. De onderzoekspopulatie bestond uit een totaal van twaalf mentoren, zes mentoren vanuit externe organisaties en zes mentoren vanuit de opdrachtgever: CB Bewind/BB&F Salland.
De respondenten hadden moeite met het noemen van specifieke methodieken, maar benoemden wel enkele gesprekstechnieken. Ze konden zich vinden in de methode SDM maar merkten op dat SDM niet geschikt voor elke cliënt vanwege de verschillende problematieken. De respondenten pasten al delen van SDM toe in hun huidige werkwijze zonder zich daar direct van bewust te zijn. Momenteel is er geen eenduidige werkwijze voorgeschreven, maar veel respondenten zien wel de meerwaarde van een meer eenduidige werkwijze.
De mentoren gave aan in SDM de rol van de begeleiding te missen. De meeste fasen van SDM sloten aan bij hun werkwijze, behalve de fase: beslissingsondersteuning. Mentoren waren overwegend positief over het toepassen van een meer eenduidige werkwijze, maar benadrukten de behoefte aan behoud van vrijheden. SDM biedt kansen zoals betrokkenheid van cliënten en verbeterde zelfredzaamheid, maar er zijn ook uitdagingen zoals de verschillende problematieken in cliënten. Flexibiliteit en aanpassing aan individuele situaties zijn belangrijk voor een meer eenduidig werkwijze.
Er is weinig bestaande kennis over methodieken en gesprekstechnieken. Dit lijkt voornamelijk te komen door een stukje bewustwording van de gebruikte methodieken. Er zit ook een verschil in mentoren met en zonder een zorg en welzijn achtergrond. Verder draagt dit onderzoek bij aan de beschikbare kennis en theorie van het beroep professioneel mentor. Momenteel is er geen theorie te vinden over de beroepsgroep. Dit werd ook bevestigd door de respondenten.
De belangrijkste aanbevelingen zijn het schrijven van een meer eenduidige werkwijze inzake het mentorschap middels SDM. Hierbij is het van belang dat de mentoren hun vrijheid behouden om het werk uit te voeren. Daarnaast wordt intervisie overleg aangeraden. Verder worden cursussen inzake methodes/gesprekstechnieken aangeraden. Als laatste wordt aangeraden dat de mentoren meer cursussen en/of verdiepend onderzoek doen naar de problematieken van hun clientèle.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2023-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk