De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van stedebouwkundige instrumenten

‘Onderzoek naar de rol van instrumenten en hun effect op grootschalige multifunctionele bouwprojecten in Rotterdam en Izmir.’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De rol van stedebouwkundige instrumenten

‘Onderzoek naar de rol van instrumenten en hun effect op grootschalige multifunctionele bouwprojecten in Rotterdam en Izmir.’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het vak stedenbouw in Nederland is een zeer bekwame vak. Men heeft de
stedenbouw al voor de tweede wereldoorlog ontwikkelt, waarbij het voornaamste
werk bestond uit planmatiger ordenen van steden en hun buitengebied. Bij Izmir is dit
wat later aan de orde gekomen. In de jaren 1960 en 1965 vonden pas de eerste
ontwikkelingen plaats. Anno 2016 zijn beide steden stedenbouwkundig actief, ze
hebben beiden hun instrumenten, visies, plannen en regelgeving op diverse schalen.
Deze studie geeft meer inzicht over de stedenbouwkundige regelgeving,
instrumenten en structuurvisies en wat voor zichtbare effect deze hebben op de
projecten Red Apple en First Weena in Rotterdam en de projecten Folkart tower en
Bayrakli tower in Izmir.
De doelstelling van het onderzoek is om kennis en inzicht te krijgen over de rol van
de instrumenten in Rotterdam en Izmir. Het onderzoek gaat vooral in op de zichtbare
aspecten van de gerealiseerde projecten. Hierbij gaat het om de rol die de
stedenbouwkundige heeft gespeeld en om, regels die het bouwproject sturen en
vormen. Het onderzoek kan voor gemeenten, stedenbouwkundigen en planbureaus
die in Izmir of Rotterdam projecten realiseren als een houvast dienen.
De vergelijking tussen de instrumenten in de verschillende landen worden gemaakt
door middel van een matrix, waarin regels en instrumenten per schaalniveau worden
geordend en waaruit kan worden afgelezen welke instantie verantwoordelijk is voor
die regels. Per instrument is afleesbaar/ benoemd welk effect het heeft gehad op het
zichtbare project.
Voor elk project zijn diverse analyses gemaakt. Niet alleen voor het project zelf maar
ook zijn omgeving. Deze analyses zijn een hulpmiddel geweest om de relatie van het
project met zijn directe omgeving te begrijpen.
Naast de bouwprojectanalyses is er ook analyse gedaan naar de instrumenten en
plannen die van toepassing zijn op verschillende schalen. Bij ieder plan en visie zijn
bepaalde regels en doelen van toepassing. Door deze in beeld te brengen heb ik een
vergelijking gemaakt tussen de plannen en instrumenten voor de vier projecten.
Hiermee is in een matrix te zien wat de onderlinge verschil van plannen en visies zijn
maar ook welke regels het project bepaalt en aanstuurt.
Uit het onderzoek komt naar voren dat in regels en instrumenten in Izmir meer gaan
op projectniveau. Er wordt nog te weinig ontwikkeld vanuit een stedenbouwkundig
plan. Daarnaast missen ze een belangrijk instrument als de welstandcommissie. Wel
maken ze mooie grootschalige bouwprojecten als de Folkart, maar het mist
samenhang met zijn omgeving door het ontbreken van analyse. Daarvoor doen we in
Nederland uitgebreide analyse om het gebied en zijn karakter/identiteit te begrijpen
om vervolgens hierop in te kunnen spelen. De schaal van de landen is ook moeilijk
om te vergelijken, omdat het begrip regio in Izmir niet hetzelfde grootte heeft als een
regio in Rotterdam.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwkunde-Tilburg
PartnerAvans Hogeschool
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk