De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Genderspecifieke begeleidingsbehoeften van mannen in opvang

Hoe is het voor een man om in een mannenopvanglocatie te verblijven?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Genderspecifieke begeleidingsbehoeften van mannen in opvang

Hoe is het voor een man om in een mannenopvanglocatie te verblijven?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is een onderzoek naar genderspecifieke begeleidingsbehoeften die cliënten van de mannenopvang van Stichting Arosa in Rotterdam hebben, uitgevoerd in opdracht van het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch.
De hoofdvraag van het onderzoek is onderzocht aan de hand van de drie psychologische basisbehoeften uit de Zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2000), namelijk: autonomie, competentie en verbondenheid. Er zijn drie deelvragen gesteld. Deelvraag 1 was gericht op literatuuronderzoek. Voor deelvraag 2 zijn interviews met vijf deskundigen; twee medewerkers van Stichting Arosa en drie deskundigen op gebied van gender. Voor deelvraag 3 zijn interviews gehouden met vier cliënten van Stichting Arosa.
Een aantal conclusies zijn dat de autonomie van mannen in situaties van mishandeling wordt aangetast, en dat het opbouwen van een nieuwe toekomst belangrijk is. Het is mogelijk om rekening te houden met mannen in vraagstelling en bejegening. Op gebied van competentie zijn het opbouwen van zelfvertrouwen en vergroten van zelfredzaamheid belangrijk. Aandachtspunten zijn werk en eigen woonruimte. Op gebied van relatie zijn doorbreken van isolement en vragen van steun van belang, en is de omgang met kinderen een aandachtspunt.
Aanbevelingen vanuit dit onderzoek voor de beroepspraktijk zijn het onderzoeken van de effectiviteit van genderspecifiek hulpverlenen, het onderzoeken van het imago dat de mannenopvang heeft, de relatie tussen zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te definiëren en het openen van een gesprek over voogdij. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek, gericht aan de opdrachtgever, zijn het onderzoeken van de effectiviteit van genderspecifieke hulpverlening, het onderzoeken van de dynamiek bij geweld waar mannen slachtoffer zijn, en het onderzoeken van de behoefte aan en het effect van lotgenotencontact in mannenhulpverlening. Verder wijst dit onderzoek er op dat kennis van gender belangrijk is voor opleidingen in zorg & welzijn, het lectoraat wordt aanbevolen om daar op aan te sturen bij Avans Hogeschool.

Toon meer
PartnerArosa
Datum2017-06-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk