De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als afronding van de opleiding Bouwkunde aan de Academie voor Bouw & Infra te ’s-Hertogenbosch hebben studenten Jort Krus en Ko Potters dit scriptie opgesteld waarin een nieuwbouw woonconcept is uitgewerkt. Hierbij kregen ze begeleiding vanuit de Avans Hogeschool en begeleidend bedrijf stek architecten.

In de huidige maatschappij loopt het woningtekort op. Er werd voor 2021 een woningtekort geschat van 300.000 woningen en dit neemt alleen maar toe. Hiernaast zitten ongeveer 20-50% mensen van de Nederlandse bevolking thuis te werken door de coronacrisis. De verwachting is dat 40% dat na de coronacrisis blijft doen. Als laatste wordt duurzaamheid steeds belangrijker als gevolg van de klimaatverandering en de stikstofcrisis.

Het uitgewerkte nieuwbouw woonconcept speelt in op het toenemende woningtekort, het thuiswerken als gevolg van de coronacrisis en de stikstofcrisis door het ontwerp zo veel mogelijk in hernieuwbare materialen uit te voeren. De doelgroep die voor dit onderzoek is vastgesteld zijn de starters op de woningmarkt. Deze groep merkt het meeste van deze drie crisissen, bovendien valt het afstudeerduo ook in deze groep.

Voor het tot stand komen van het nieuwbouw-woonconcept is er aansluitend op de probleem- en doelstelling de volgende hoofdvraag opgesteld:
Hoe ziet een nieuwbouw-woonconcept eruit voor starters op de woningmarkt dat snijvlakken heeft met hernieuwbare materialen en veranderlijke woningwensen?
De hoofdvraag is middels een achttal deelvragen beantwoord. Het beantwoorden gebeurde door literatuur- en ontwerpend onderzoek in combinatie met continue feedback vanuit de begeleiders, en met resultaten vanuit een enquête.
Het nieuwbouw-woonconcept is van schetsmatig niveau tot technisch niveau ontworpen en onderbouwt. Rust en balans zijn typerend voor het ontwerp en de thuis woon en -werk situatie. Het ontwerp bestaat uit een stedenbouwkundig plan waarbij rekening wordt gehouden met (wandel- en fiets)routes, een park en verschillende schakelingen aan woningen. De woningen zijn opgebouwd volgens een wandenstructuur waarbinnen flexibiliteit is in: de inrichting, uitbreidingen en de indeling in relatie tot de andere woningen. Hiervoor zijn varianten ontworpen waar ook de werkruimte in is meegenomen.

De woningen staan in alle dimensies met elkaar in relatie. Zowel op plattegrond- als doorsnedeniveau is de rust en balans terug te vinden in het ontwerp. Hierdoor ontstaat er een beneden- en bovenwoning, een gedeelde ruimte, terrassen en een gezamenlijke straat waar men elkaar ontmoet.

De woningen zijn uitgewerkt in hernieuwbare materialen met hout als hoofdmateriaal. Hout heeft als belangrijkste eigenschap dat het CO2 opslaat, in plaats van dit uit te stoten zoals bij de verwerking van fossiele brandstoffen. Door de natuurlijke uitstraling van het materiaal, en deze ook in het zicht te laten, wordt buiten geïntegreerd met binnen.
Het nieuwbouw-woonconcept is locatie-onafhankelijk, flexibel, compact en duurzaam opgezet om in te spelen op de drie probleemstellingen.

Door Ko Potters & Jort Krus

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Datum2021-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk