De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

De organisatie van Bouwgroep Moonen B.V. is de laatste jaren flink in beweging. Er is een andere weg ingeslagen door het toepassen van de zogeheten Moonen O.P.E.N. filosofie. Deze filosofie staat voor Ondernemerschap, Partnerschap, Eigenzinnigheid en Nu. Het doel van deze filosofie is het creëren van meer klantwaarde, betere kwaliteit, minder faalkosten en efficiëntere processen. De benaming van de O.P.E.N. filosofie is ontstaan om het bedrijf naar de buitenwereld te kunnen presenteren. Om de filosofie te waarborgen, is er een O.P.E.N.-team opgesteld dat wekelijks overleg houdt. Hieruit kan worden opgemaakt dat het een verbetertraject is voor langere termijn. Vanuit de O.P.E.N. bedrijfsfilosofie zijn er drie pilaren ontstaan. De pilaren luiden als volgt: Lean methodieken, financiële bewustwording en cultuur.
Binnen Bouwgroep Moonen B.V. bestaat het vermoeden dat deze drie pilaren kunnen helpen in een tijd- en kostenreductie. Ook bestaat het vermoeden dat Bouwgroep Moonen B.V. met te weinig kennis en inzicht het Lean planningstraject is ingegaan. Dit vermoeden berust zich op de ervaring die zijn opgedaan tijdens voorgaande Lean planningstrajecten. Tijdens deze voorgaande trajecten is er tevens een basis Lean stappenplan opgesteld door Bouwgroep Moonen B.V, maar deze wordt op dit moment niet of niet juist nagestreefd. Dit komt doordat niet alle werknemers op de hoogte zijn van dit stappenplan. Daarnaast hebben de werknemers binnen de organisatie verschillende opvattingen met betrekking tot de betekenis en essentie van het Lean planningstraject. Tevens heeft dit het probleem gevormd. Om mee te gaan met de huidige markt dient er continu verbeterd te worden, maar op dit moment zijn directie en medewerkers nog niet volledig in staat dit te borgen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnerBouwgroep Moonen B.V.
Datum2017-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk