De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de motivatie met betrekking tot dagbesteding van de cliënten Domus Helmond.

Rechten:

Onderzoek naar de motivatie met betrekking tot dagbesteding van de cliënten Domus Helmond.

Rechten:

Samenvatting

Dit is een kwalitatief onderzoek naar de motivatie met betrekking tot dagbesteding van de
cliënten Domus Helmond. Domus Helmond is een woonvoorziening van het Leger des Heils. De
medewerkers van de woonvoorziening gaven aan handvatten te missen in het motiveren van de
cliënten naar de dagbesteding. Het doel is dan ook dat de medewerkers van Domus Helmond de
cliënten weten te motiveren voor de dagbesteding. Voor de cliënten is het van belang dat ze
naar de dagbesteding gaan, omdat ze daardoor een beter dag- en nachtritme krijgen, een
nuttige invulling van de dag hebben en sneller kunnen doorstromen naar een betaalde baan.
Een betaalde baan vergroot de kans op zelfstandig wonen. Zodra de cliënten doorstromen naar
zelfstandig wonen, komen er in de woonvoorziening nieuwe plekken vrij voor andere cliënten.
Het onderzoek heeft daarom ook een meerwaarde voor Domus Helmond. Tenslotte hebben de
buurtbewoners van Domus Helmond er belang bij dat de cliënten naar de dagbesteding gaan.
Zij hebben dan minder last van de overlast die wordt veroorzaakt door de cliënten. Dit
onderzoek behartigt dus meerdere belangen.
Na het vaststellen van het probleem is de centrale onderzoeksvraag tot stand gekomen. De
onderzoeksvraag luidt; Op welke manier kan het begeleidingsteam van Domus Helmond van
Het Leger Des Heils de motivatie van de cliënten vergroten om naar de dagbesteding te gaan?
Uit de centrale onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen voortgevloeid; a) Welke behoeften
en interesses hebben de cliënten van Domus Helmond met betrekking tot dagbesteding? b) Wat
hebben de begeleiders van Domus Helmond al geprobeerd om de cliënten te motiveren om naar
de dagbesteding te gaan? c) Hoe kan Domus samenwerken met andere organisaties om
motivatie van cliënten te vergroten? d) Wat is er in de literatuur bekend over best practice en
vergroten van motivatie voor de doelgroep dak- en thuislozen?
Doormiddel van een literatuurstudie en interviews met de cliënten en medewerkers van Domus
is er antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag. Uit het onderzoek kwam naar voren
dat de cliënten verschillen in interesses en behoeften. Niet alle cliënten zijn gemotiveerd voor
een dagbesteding bij het Claraklooster, de Jobfactory of de kinderboerderij Veldhoeven. Tevens
blijken er best practices te zijn, zoals motiverende gesprekvoering, oplossingsgericht coachen,
de zelf- determinatie theorie en de theorie van planned change. Ook blijkt dat een financiële
beloning een werkbare factor is voor het motiveren tot de dagbesteding. Ten slotte is het
belangrijk dat verleiden gebeurd vanuit de woonvoorziening en de dagbesteding.
Naar aanleiding van het onderzoek zijn er zes aanbevelingen gedaan; a) Een open dag op de
Veldhoeven organiseren. b) Een teamdag motiverende gespreksvoering organiseren. c)
Intervisie bijeenkomsten houden. d) Een vervolg onderzoek doen. e) Nieuwe raamcontracten
opstellen. f) Regelen van het vervoer.
Tot slot is de aanbeveling ‘een teamdag motiverende gesprekvoering organiseren’ uitgewerkt
tot innovatievoorstel.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnerLeger des Heils, woonvoorziening Domus Helmond
Datum2020-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk