De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Theorie in praktijk

Een onderzoek naar de behoefte aan deskundigheidsbevordering op het gebied van GGZ-zorg binnen huisartsenpraktijken in het kader van de GGZ-herstructurering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Theorie in praktijk

Een onderzoek naar de behoefte aan deskundigheidsbevordering op het gebied van GGZ-zorg binnen huisartsenpraktijken in het kader van de GGZ-herstructurering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Linkkers B.V., een advies- en ondersteuningsbureau op het gebied van zorg en welzijn. Het betreft een onderzoek naar de professionaliseringsbehoefte van de huisarts, POH-GGZ, POH-S en de doktersassistente op het gebied van GGZ-zorg binnen de huisartsenpraktijk. Allereerst is literatuuronderzoek verricht waarbij de gehele herstructurering in kaart is gebracht met daarbij de focus op de belangrijkste ontwikkelingen voor de huisartsenpraktijk. Vervolgens is op basis van deze uitkomsten een enquête afgenomen bij 49 praktijkmanagers met de vraag voor elke discipline de behoefte aan te geven om zo de scholingsthema’s in kaart te brengen. Hierna is met behulp van twaalf interviews onder vier praktijkmanagers, twee huisartsen, twee POH-GGZ, twee POH-S en twee doktersassistentes de inhoud van de behoefte, en daarmee de te ontwikkelen kennis en vaardigheden, uitgekristalliseerd. Bovendien is door middel van deze interviews onderzocht welke invloed de herstructurering heeft in de praktijk aan de hand van de tien meest invloedrijke ontwikkelingen op het gebied van de GGZ-zorg. Als derde onderdeel in het interview is uitgevraagd welke elementen de disciplines positief waarderen als het gaat om de kosten, locatie, het tijdstip, het moment van realisatie en het type van een scholing. Tot slot vloeien al deze resultaten samen in de vorm van concrete aanbevelingen richting de opdrachtgever.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
PartnerLinkkers B.V. te Arnhem
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk