De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Met de omslag van onze verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, is er veel beweging in zorgend Nederland.
Onder de naam Welzijn Nieuwe Stijl, zijn de acht bakens geïntroduceerd, die vorm vinden in nieuwe manieren van werken.
Om fors te kunnen bezuinigen plaatst de overheid binnenkort een groot aantal psychiatrische patiënten vanuit de inrichting naar een eigen woning in de wijk. Voor hulp zijn zij voortaan vooral op de sociaal werker in de wijk aangewezen. Dat dit problemen gaat geven, vrezen Marlies Visser- van der Sterre en Willem Nijhof. „ Hoe gaat deze burger gepaste ondersteuning krijgen in de toekomst? Wat is de rol van de eerstelijns sociaal werker in die veranderingen?”
Is de sociaal werker in de eerste lijn van welzijn en maatschappelijke dienstverlening binnen Careyn en MDA voldoende voorbereid om nieuwe zwaar problematische cliëntgroepen volgens de indicatoren uit ZZP klasse 3-4, in het kader van de herzieningen binnen het sociale domein, van adequate maatschappelijke ondersteuning te voorzien?
Wat houden de herzieningen in het sociale domein precies in voor instelling Maatschappelijke Dienstverlening Alexander te Rotterdam en instelling Careyn Maatschappelijke Dienstverlening te Utrecht- West en hoe is WNS in deze organisaties geïmplementeerd? Wat heeft de zwaar problematische cliënt, die voorheen tweedelijns in de GGZ behandeld werd, nodig om in de wijk te kunnen wonen?
Wat heeft de sociaal werker nodig om de zwaar problematische cliëntgroepen volgens indicatie ZZP klasse 3/4 in de wijk te ondersteunen?
Hoe kan de leidinggevende faciliterend zijn aan de sociaal werker, bij het werken binnen Welzijn Nieuwe Stijl?

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
PartnerCareyn MD te Utrecht West en Maatschappelijke Dienstverlening Alexande, Rotterdam
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk