De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De oprit naar zelfstandigheid

Toeleiding van jongeren met lichte problematiek

Samenvatting

In dit onderzoek is onderzocht hoe de toeleiding van jongeren met lichte problematiek op een effectieve manier georganiseerd kan worden voor het Kamers met Kansen project in Ede. Om antwoord te vinden op deze vraag is literatuuronderzoek gedaan en zijn interviews afgenomen.

De belangrijkste conclusie die wij hebben
kunnen trekken na het doen van dit onderzoek is dat er geen eenduidig antwoord te geven is op hoe de toeleiding van jongeren van de lichte doelgroep voor het project in Ede effectief georganiseerd kan worden. Uit interviews is namelijk gebleken dat elk Kamers met Kansen project de toeleiding op een andere wijze organiseert. De conclusies die wij wel konden trekken is, vanuit literatuuronderzoek, dat intrinsieke motivatie benodigd is om deel te nemen aan het project. Uit de interviews is naar voren gekomen dat het belangrijk is dat de plaatsingscommissie bestaat uit personen die een duidelijk beeld van de jongere kunnen schetsen en daarbij de juiste middelen gebruiken zoals een aanmeldingsformulier.

Het handboek voor het project in Ede bestaat uit een profiel, stappenplan hoe de toeleiding georganiseerd gaat worden en welke formulieren daarbij gebruikt worden, zoals een telefonisch aanmeldingsformulier, intakeformulier en de zelfredzaamheidmatrix. Door deze formulieren te gebruiken zal een duidelijk beeld van de jongere geschetst worden en kan op effectieve wijze besloten worden of een jongere in aanmerking komt voor het project.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk