De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat laat tante Jet na?

Wat biedt de contextuele benadering oudere alleenstaande vrouwen boven de 50 jaar zonder kinderen in het intergenerationele nalaten, bezien vanuit historisch, sociologisch en psychologisch levensloop perspectief?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat laat tante Jet na?

Wat biedt de contextuele benadering oudere alleenstaande vrouwen boven de 50 jaar zonder kinderen in het intergenerationele nalaten, bezien vanuit historisch, sociologisch en psychologisch levensloop perspectief?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek verkent hoe contextueel hulpverleners oudere kinderloze alleenstaande vrouwen kunnen begeleiden vanuit het vierdimensionale contextuele raamwerk en welke handvatten nodig zijn om met de alleenstaande hulpvrager een voor haar zinvol toekomst-perspectief te (her)vinden. Ontbreken van nageslacht en nalaten is onderzoekspunt, zowel op individueel- als instellingsgebonden niveau.
Algemeen literatuuronderzoek vanuit historisch, sociologisch en psychologisch levensloop-perspectief geeft inzicht in rollen, leef- en belevingswereld van alleenstaanden vanaf de moderne tijd tot heden.
Vanuit de contextuele literatuur is onderzocht hoe de contextuele theorie, begrippen en vaardigheden toepasbaar zijn. Hierbij blijkt dat 'alleenstaand en kinderloos zijn' geen contextueel thema is. Dit leidt tot bevraging van de theorie hoe het relationele-, intergenerationele denken (waarin de nog ongeboren kinderen meegerekend worden), toepasbaar is en welke consequentie hulpverlenend handelen heeft wanneer eigen nageslacht (zichtbaar in het genogram) ontbreekt.
Praktijkonderzoek onder contextueel therapeuten laat zien hoe vanuit de theorie en het contextuele vierdimensionale hulpverleningsmodel gewerkt kan worden, waarbij nieuwe inzichten vanuit het onderzoek zouden kunnen leiden tot aanvulling op de contextuele theorie door deze specifiek uit te werken rondom het 'alleenstaandenthema'.
Praktijkonderzoek onder alleenstaanden verwoordt thema's in de levensloop en welke factoren van buitenaf of binnenuit deze thema's beïnvloeden. Hoe de contextuele benadering in kan spelen op hulpvragen wordt door alle respondenten duidelijk verwoord, waarbij ook contextuele knelpunten genoemd worden.
Het onderzoek sluit concluderend af
dat vanuit het vierdimensionale contextuele raamwerk waarin het actieve bijdragen, verantwoordelijkheid nemen en betekenisgeving
belangrijke speerpunten zijn, heel goed contextueel gewerkt kan worden. Daartoe zijn handvatten en aanbevelingen geformuleerd voor een integratief hulpverleningsmodel.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaster Contextuele Benadering in de Hulpverlening
Jaar2017
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk