De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de samenwerking tussen formele en informele netwerken om passende hulp te bieden aan (kwetsbare) kinderen die getuige zijn geweest van partnergeweld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de samenwerking tussen formele en informele netwerken om passende hulp te bieden aan (kwetsbare) kinderen die getuige zijn geweest van partnergeweld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de invoering van de Jeugdzorgwet is de aandacht
voor hulp en ondersteuning van het informele netwerk
toegenomen. Mensen worden geacht meer gebruik te
maken van het informele netwerk en minder van de
professionele hulp. De Raad Maatschappelijk
Ontwikkeling en gemeenten pleiten ervoor dat er
minder gebruik wordt gemaakt van gespecialiseerde
zorg en meer ondersteuning gezocht wordt binnen het
informele netwerk. Volgens recente onderzoeken blijkt
dat hulpverleners in onveilige situaties nog niet
deskundig genoeg blijken te zijn en daarbij nog
zoekende te zijn naar de concrete invulling om het
informele netwerk op een passende manier in te zetten.
Daarnaast blijkt ook het informele netwerk meestal niet
deskundig te zijn om passende hulp te bieden in
onveilige situaties waarbij huiselijk geweld plaatsvindt.
Tevens spelen diverse factoren een rol bij kinderen en
diens opvoeders, waardoor het informele netwerk
afhaakt, wat als gevolgd heeft dat hulp vanuit dit
netwerk tekort schiet.
De bedoeling van dit onderzoek is om inzichtelijk te
maken op welke manier het formele netwerk uit
welzijnsinstellingen het informele netwerk inzet om
passende hulp te bieden aan kinderen die getuige zijn
geweest van partnergeweld. Om hier verduidelijking
over te krijgen zijn er zeven hulpverleners uit twee
verschillende welzijnsinstellingen geïnterviewd en is er
gekeken naar de ervaring van drie slachtoffers van
partnergeweld. Bij de slachtoffers is voornamelijk
gekeken naar de manier waarop de kinderen door hun
informele netwerk zijn ondersteund en passende hulp
hebben gekregen. Aan de hand van de resultaten is
een koppeling gemaakt naar de geschetste
probleemanalyse en is een koppeling gemaakt naar de
gebruikte theorieën uit het theoretisch kader.
Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat alle
hulp welke aan kinderen geboden wordt, met
toestemming van de ouders gebeurt. Daarnaast is ook
gebleken, dat het informele netwerk steeds vaker
betrokken wordt bij de hulpverleningstrajecten. De
geschiktheid van het informele netwerk moet volgens
hulpverleners kritisch bekeken worden, omdat dit
netwerk constructief of destructief kan zijn. Gesprekken
waarbij methoden toegepast moeten worden, worden
door de hulpverleners gevoerd, omdat zij hiervoor
opgeleid zijn en ervaring hebben met de specifieke
doelgroep van kwetsbare kinderen. Het informele
netwerk wordt ingezet voor de praktische zaken. Vaak
is de ondersteuning welke het informele netwerk biedt,
gericht op emotionele steun, praktische steun en in
sommige gevallen materiele steun. Uit dit onderzoek
komt vooral naar voren dat de steun welke geboden
wordt niet gegeneraliseerd kan worden, omdat dit
afhankelijk is van de situatie per kind, per gezin en de
mogelijkheden welke diens informele netwerk heeft.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk