De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tijd voor seksualiteit

Een onderzoek naar de implementatie van seksualiteit en intimiteit in de begeleiding van cliënten met een EPA

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Tijd voor seksualiteit

Een onderzoek naar de implementatie van seksualiteit en intimiteit in de begeleiding van cliënten met een EPA

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Seksualiteit en intimiteit behoren tot de primaire levensbehoeftes van de mens (Maslow, 1943). Toch blijft praten over deze thema’s lastig en hebben mensen het hier liever niet over met elkaar (Samsom, 2010). Dit geldt ook voor professionals binnen de hulpverlening: door een gebrek aan kennis en handvatten bestaat er een handelingsverlegenheid die ervoor zorgt dat de thema’s seksualiteit en intimiteit onbesproken blijven. Zo heeft eerder onderzoek uit een andere scriptie op locatie X uitgewezen dat ook hier professionals niet beschikken over voldoende kennis en handvatten om deze thema’s met hun cliënten te kunnen bespreken (van den Aker, 2020).
Het doel van dit onderzoek is kennis en inzichten te verzamelen omtrent het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit, om op basis daarvan sociaal professionals werkzaam op locatie X aanbevelingen te kunnen doen over hoe deze onderwerpen onderdeel kunnen worden van de begeleiding van de cliënten van locatie X. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe kunnen sociaal professionals bij locatie X, instelling Y, de onderwerpen intimiteit en seksualiteit onderdeel maken van de begeleiding van de cliënten van locatie X?”.
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er semi-gestructureerde interviews afgenomen bij tien sociaal professionals werkzaam op locatie X. Uit de resultaten is gebleken dat seksualiteit en intimiteit vrijwel alleen besproken worden wanneer hier een directe aanleiding voor is en dat respondenten niet van hun collega’s weten hoe zij tegenover deze thema’s staan. Het ontbreekt aan een gezamenlijke visie, eenduidige werkwijze en een beleid vanuit instelling Y. waardoor de hulpverleners vaak niet weten hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties. Daarnaast wordt de gezonde kant van seksualiteit niet onder de aandacht gebracht en bestaat er onder de respondenten weinig kennis over het aangaan van gesprekken over deze thema’s. Het komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan een visie, een beleid, een eenduidige werkwijze en handvatten voor het voeren van gesprekken over deze onderwerpen.
Op basis hiervan wordt aanbevolen een gezamenlijke visie te creëren en vanuit hier afspraken te maken en een beleid op te stellen over de omgang met de thema’s seksualiteit en intimiteit.
Daarnaast wordt er aanbevolen deskundigheidsbevorderingen te gaan volgen om de handelingsverlegenheid bij de sociaal professionals te verminderen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2021-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk