De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De begeleiding van een dakloze met een migratie achtergrond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De begeleiding van een dakloze met een migratie achtergrond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op de begeleiding van dak- en thuislozen met een migratieachtergrond bij organisatie X. Organisatie X geeft aan het lastig te vinden om aansluiting te vinden bij deze doelgroep en om hulpverleningstrajecten, van de individuen die de hulpverlening wel bereiken, succesvol te maken.
In Nederland is er nog steeds sprake van vooroordelen, waardoor een individu met een migratieachtergrond veelal op zichzelf is aangewezen. Mede door de achtergrond van deze individuen vertonen zij vaak veel zorg mijdend gedrag en een wantrouwen tegenover de hulpverlening. Hierdoor wordt er geacht dat een individu veel zelfstandig doet, wat kan leiden tot criminaliteit, verslavingsgedrag en een hoge drempel tot hulp.

De vraag die bij dit onderzoek gesteld is ‘Hoe kunnen professionals daklozen met een migratieachtergrond begeleiden naar zelfstandige en zelfredzame rollen binnen de maatschappij zodat het aansluit bij de behoefte van de cliënten en het aansluit bij de organisatorische context?’.

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden heeft er kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. Hierbij zijn er interviews afgenomen waarbij verschillende populaties zijn bevraagd om hun perspectief mee te nemen in het onderzoek. Deze interviews zijn afgenomen bij vijftien respondenten in totaal, zes cliënten en negen professionals. Al deze respondenten zijn werkzaam of krijgen ondersteuning bij organisatie X. Door deze verschillende respondenten te interviewen zijn er verschillende perspectieven die meegenomen kunnen worden rondom de hoofdvraag van dit onderzoek.
Tijdens het kwalitatieve onderzoek heeft er ook een literatuurstudie plaatsgevonden en onderzocht met welke literatuur het onderzoek onderbouwd kan worden om de huidige en gewenste situatie zo duidelijk mogelijk weer te geven. Hieruit zijn een aantal theorieën en methodes uit voortgevloeid welke in dit onderzoek aan bod komen.
Uit de resultaten is gebleken dat zowel professionals als cliënten tevreden zijn met de manier van begeleiding die op dit moment geboden wordt door organisatie X. Wel geven de respondenten aan dat er nog verbetering zit een aantal zaken om de begeleiding te laten aansluiten bij de verschillende migratieachtergronden. Deze resultaten zullen verder aan bod komen in het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2020-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk