De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderbetrokkenheid

De invloed van ouders op het beweeggedrag van kinderen in groep 8

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ouderbetrokkenheid

De invloed van ouders op het beweeggedrag van kinderen in groep 8

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Introductie
Het PHASE – onderzoek is een initiatief vanuit de Universiteit van Maastricht, die het beweeg- en verplaatsingsgedrag onderzoekt bij kinderen die de overstap maken van het basisonderwijs (groep 8) naar het voortgezet onderwijs (brugklas). Het blijkt dat het beweeggedrag van kinderen die naar de middelbare school gaan daalt (Struij & Wisse, 2011). Uit de resultaten is gebleken dat hier te weinig informatie naar voren is gekomen om een beeld te krijgen van de factoren die van invloed zijn op de motivatie van de ouders ten aanzien van het beweeggedrag van hun kind. Daarom is ‘PHASE kwalitatief’ opgestart. Om meer inzicht te krijgen en achterliggende redenen te kunnen ontdekken worden er interviews afgenomen met zowel het kind als de ouder. Op deze manier ontstaat er meer diepgang om PHASE kwantitatief te ondersteunen. Voor dit afstudeeronderzoek wordt de focus gelegd op hoe en op welke manier ouders betrokken zijn bij het beweeggedrag van hun kind.
Methode
De onderzoeksmethode bestond uit het afnemen van semi-gestructureerde interviews. De onderzoeksgroep die hiervoor gehanteerd is bestaat uit ouders van kinderen in groep 8 van basisschool De Bron, Merlijn en ’t Sparrebos in ’s-Hertogenbosch. Hiervan zijn transcripten gemaakt en vervolgens geanalyseerd met het programma Nvivo. Dit is gedaan door de transcripten te coderen met verschillende thema’s. Vervolgens werden er onderlinge verbanden vastgesteld.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSport & Bewegingseducatie
AfdelingFontys Sporthogeschool
Datum2016-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk