De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bewegingsgerichte zorg binnen Vitalis Wissehaege!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bewegingsgerichte zorg binnen Vitalis Wissehaege!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met de toenemende vergrijzing en de kennis die beschikbaar is over de voordelen van beweging heeft de inspectie gezondheidszorg zeven bouwstenen opgesteld in het kader van bewegingsgerichte zorg. Hiermee zijn verpleeg- en verzorgingshuizen verantwoordelijk gesteld voor het stimuleren van beweging binnen de zorg. In overleg met Vitalis is gekozen om het accent van dit onderzoek te leggen op drie van deze bouwstenen: cliënt betrekken, mogelijkheden beweegstimulering en scholing en voorlichting. Om meer beweging te integreren binnen de zorg zijn zorgmedewerkers van groot belang. Nu is de vraag hoe de medewerkers denken bewegingsgerichte zorg te kunnen gaan toepassen? De onderzoeksvraag daarbij luidt: Welke mogelijkheden en moeilijkheden zien de medewerkers om bewegingsgerichte zorg te implementeren binnen Vitalis Wissehaege ?
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn er focusgroepen onder de zorgmedewerkers gehouden. De bedoeling van de focusgroepen was om de meningen en ideeën van de medewerkers te bevragen, maar ook naar de problemen waar zij tegenaan lopen of denken te lopen. Door het houden van focusgroepen in plaats van individuele interviews konden de medewerkers elkaars ideeën horen en elkaar aanvullen. Ook hebben zij elkaar nieuwe inzichten gegeven door anders naar een probleem of oplossing te kijken. De vragen die gesteld werden hebben betrekking gehad op de drie bovengenoemde bouwstenen. Daarnaast werd er indirect gevraagd naar de behoeften van de medewerkers op het gebied van autonomie, verbondenheid en competentie. De focusgroepen zijn getranscripteerd en vervolgens in Excel gecodeerd om zo de resultaten te kunnen verwerken.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSport & Bewegingseducatie
AfdelingFontys Sporthogeschool
Datum2016-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk