De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Executieve functies versterken binnen het schoolmaatschappelijk werk

Een onderzoek naar de rol van het Keerklastraject in het langdurig versterken van de executieve functies van zorgleerlingen.

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Executieve functies versterken binnen het schoolmaatschappelijk werk

Een onderzoek naar de rol van het Keerklastraject in het langdurig versterken van de executieve functies van zorgleerlingen.

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt geëxploreerd op welke wijze de schoolmaatschappelijk werkers die betrokken zijn bij het Keerklastraject binnen vmbo school X op lange termijn de executieve functies kunnen bevorderen van zorgleerlingen. Om hier meer inzicht in te krijgen worden meerdere deelvragen beantwoord die gericht zijn op het in kaart brengen van ervaringen en behoeften van leerlingen die het Keerklastraject al doorlopen hebben. Specifieke aandacht binnen dit onderzoek gaat uit naar het zelfregulerend vermogen van deze leerlingen. Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen zijn zowel vragenlijsten als interviews als meetinstrumenten ingezet. Bij de interviews zijn zowel de leerlingen zelf als één expert betrokken zodat de onderzoeksthema's vanuit verschillende perspectieven verkend worden. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat het voor het op lange termijn versterken van de executieve functies van belang is om op diverse gebieden aanpassingen aan de inrichting van zowel het schoolmaatschappelijk werk als het onderwijsaanbod te maken. Er dienen inhoudelijke aanpassingen gemaakt te worden aan het Keerklastraject, er moet meer samengewerkt worden tussen Keerklasbegeleiders en vakdocenten en er zullen ook school-brede afspraken gemaakt moeten worden over hoe precies in te zetten op het versterken van de executieve functies van leerlingen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2022-06-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk