De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfstandig wonen

Met een alcoholgerelateerde (neuro)cognitieve stoornis (ACS)

Open access

Rechten:

Zelfstandig wonen

Met een alcoholgerelateerde (neuro)cognitieve stoornis (ACS)

Open access

Rechten:

Samenvatting

Cliënten met een alcoholgerelateerde (neuro)cognitieve stoornis (ACS) hebben moeite met het zelfredzaam zijn/worden, waardoor zij hinder hebben om aan te sluiten bij het beoogde maatschappelijke functioneren zoals beschreven in de participatiewet.
Het onderzoek richt zich op de begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden bij het (weer) zelfstandig gaan wonen in het sociale domein. En wat en hoe de verbindende rol van de sociaal agoog (SA), aan kan sluiten bij de hulpbehoefte horende bij de specifieke problematieken van ACS cliënten en het sociale domein.
Het doel van het onderzoek is om kennis en inzicht te verwerven over de zorgbehoefte binnen de eigen omgeving van de ACS-cliënt, om zo de behandeling en begeleiding vanuit de (hoog)specialistische GGZ door te laten stromen, naar het sociale domein.
Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Wat heeft de sociaal agoog (SA) binnen instelling X nodig om cliënten met alcoholgerelateerde (neuro)cognitieve stoornissen (ACS) te begeleiden naar zelfstandig wonen?

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag heeft er kwalitatief onderzoek plaatsgevonden door middel van interviews. Deze interviews waren vooraf semigestructureerde door middel van theoretisch onderzoek gericht op thematieken als: zelfredzaamheid, zelfstandig wonen en kwaliteit van leven. Deze zijn afgenomen met cliënten en hulpverleners op instellings- en gemeenteniveau, die een binding hebben met de thematiek van ACS.
De interviews zijn opgenomen en geanalyseerd door middel van codering, die gezamenlijk geleid hebben tot een codeboom. Deze codeboom is gebruikt om resultaten te formuleren aan de hand van gestelde deelvragen.

Aan de hand van de antwoorden op de deelvragen zijn conclusies getrokken en is de hoofdvraag beantwoord. Kernbegrippen hierbij zijn: contact, veiligheid en draagkracht, de prioriteit hierbij ligt op de zelfredzaamheid. De aanbevelingen die hierbij geformuleerd zijn, benadrukt het (weer) zelfredzaam zijn/worden. Dit om te voldoen aan de wens van ACS-cliënten, diens netwerk en de maatschappelijk norm om alle (kwetsbare) burgers zo zelfstandig mogelijk te laten wonen in het sociale domein.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk