De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De inzet van sport als middel bij Syrische vluchtelingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De inzet van sport als middel bij Syrische vluchtelingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Syrische vluchtelingen vormen de grootste groep vluchtelingen in ons land. Specifiek is gekozen voor de leeftijd van 21 tot 40 jaar aangezien de meeste Syrische vluchtelingen zich in deze leeftijdscategorie bevinden. Op het gebied van sport is de vraag ontstaan of sport als middel bij kan dragen aan de integratie van Syrische vluchtelingen binnen gemeente Eindhoven. Door middel van enquêtes werd achterhaald wat de wensen en behoeften zijn van deze doelgroep op sportgebied. Daarnaast werden de barrières om te sporten in kaart gebracht en werd er gekeken wat de mening was van Syrische vluchtelingen over onderwerpen met betrekking tot sport en integratie. Na het afnemen van de enquêtes werden vier respondenten geselecteerd voor een vervolginterview om dieper in te gaan op de gegeven antwoorden en de resultaten voortkomend uit de enquêtes.

De belangrijkste barrières om te sporten die uit de enquêtes naar voren kwamen zijn het niet kennen van de verschillende sportmogelijkheden, niet weten waar men zich kan opgeven voor een sportactiviteit, het te duur vinden/het niet kunnen betalen, niemand hebben om mee te kunnen sporten en het niet goed spreken van de Nederlandse taal. Taal is vooral een barrière bij de niet-sporters. Het overgrote deel wilt graag twee of meer keer in de week sporten. Sporten in een groep krijgt hierbij de voorkeur waarbij de meeste respondenten graag met zowel Nederlanders als Syriërs willen sporten. Ook willen alle respondenten meer contact met Nederlanders waarvan bijna driekwart sport als een manier ziet om dit te bereiken.

Een duidelijke meerderheid van de respondenten ziet sport als een manier om de taal of de normen en waarden van de Nederlandse samenleving beter te leren kennen. Volgens bijna driekwart van de respondenten kan sport bijdragen aan de integratie van Syriërs binnen gemeente Eindhoven. Geconcludeerd kan worden dat sport als middel een bijdrage kan leveren aan de integratie van Syrische vluchtelingen binnen de doelgroep 21 tot 40 jaar in de gemeente Eindhoven mits er rekening wordt gehouden met de ervaren barrières en wensen en behoeften.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSportkunde
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnerEindhoven Sport te Eindhoven
Datum2017-06-05
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk