De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Knexeren van hoofddraagconstructies

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Knexeren van hoofddraagconstructies

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De huidige bouwsector kent een hoge milieubelasting. Dit komt door de winning van, de voor productie van bouwmaterialen, benodigde grondstoffen. Bij de winning van deze grondstoffen wordt veel fossiele brandstof verbruikt. De productie van halffabricaten (bijvoorbeeld gewalste profielen) veroorzaakt 75% van de Co2 uitstoot in het productieproces van stalen hoofddraagconstructies. In het door Bouwend Nederland en 180 andere partijen ondertekende grondstoffenakkoord, is vastgelegd dat de milieubelasting van de bouw-sector in 2030 met 50% gereduceerd dient te worden ten opzichte van 2014. Tevens legt dit akkoord vast, dat Nederland in 2050 geheel circulair dient te zijn op gebied van grondstofgebruik. Het feit dat ca. 80% van de stalen constructiedelen worden geproduceerd uit omgesmolten schroot, bewijst dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering. (Durmisevic en Noort, Z.D.)
“Knexeren van hoofddraagconstructies” is een mogelijke oplossing. Met het zelfverzonnen begrip “knexe-ren” wordt een IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel) bouwprincipe bedoeld, dat bestaat uit het combineren van “Plug & Play”-verbindingen in een modulair bouwsysteem. Knexeren is afgeleid van het constructieve speelgoed “K’NEX”. Aangezien het onbekend is welke “Plug & Play”-verbinding het meest geschikt is om stalen hoofddraagconstructies te knexeren, wordt het in de praktijk brengen hiervan belemmerd. De doelstelling van het onderzoek is dan ook, het vinden van ‘De meest geschikte constructieve “Plug & Play”-verbinding om stalen hoofddraagconstructies te knexeren’.
Het onderzoek bestaat uit een variantenstudie, waaruit blijkt welke “Plug & Play”-verbinding het meest ge-schikt is om hoofddraagconstructies te knexeren. De variantenstudie beschouwt vijf “Plug & Play”-verbin-dingen, die het meest in aanmerking komen om hoofddraagconstructies te knexeren. Deze variantenstudie is vormgegeven met een multicriteriumanalyse. In deze multicriteriumanalyse is de montabelbaarheid, de-montabelbaarheid, fabricage, capaciteit, technische flexibiliteit, materiaalgebruik en de esthetica van de verbindingen beschouwd.
Dit onderzoek toont aan dat de Snap-fitverbinding de meeste geschikte “Plug & Play”-verbinding is om te knexeren. De verbinding scoort voornamelijk hoog op het gebied van capaciteit en montabelbaarheid. Op de overige criteria scoort de Snap-fitverbinding boven gemiddeld. Echter is de score op het gebied van fa-bricage minder goed. Dit onderzoek geeft mogelijke optimalisaties in de vorm van schetsontwerpen.
De Snapfitverbinding is de aanbevolen “Plug & Play”-verbinding om stalen hoofddraagconstructies te knexeren. Bij het in praktijk brengen van “knexeren”, wordt verdere optimalisatie van deze verbinding aan-geraden. Dit onderzoek toont de technische haalbaarheid van “knexeren” aan. Om de haalbaarheid van “knexeren” volledig aan te tonen dient de economische- en maatschappelijke haalbaarheid onderzocht te worden

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnersJVZ ingenieurs, Nijmegen
Datum2018-04-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk