De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Circulariteit en toekomstbestendigheid binnen de gevel

Onderzoeksrapport

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Circulariteit en toekomstbestendigheid binnen de gevel

Onderzoeksrapport

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is ingesteld vanuit het gegeven dat Blitta op dit moment nog niet beschikt over de juiste gevel ontwikkelingen om in te kunnen spelen op de marktvraag voor een circulaire-bouw en daarbij niet de juiste procesbegeleiding kan bieden. Door de komst van de transitieagenda Nederland Circulair in 2050 is er veel beweging in de circulaire markt. Deze ontwikkelingen zijn voor veel branches erg interessant, omdat bedrijven hun positie op de markt hierdoor kunnen versterken en verbreden. Echter, heeft dit nog niet geleid tot concrete plannen omdat op dit moment de stappen nog worden vastgesteld voor het vormen van een circulair Nederland.
Het doel van het onderzoek is het realiseren van een technische geveluitwerking die ontwikkeld is met een circulaire gedachte waarmee Blitta kan inspelen op de huidige marktvraag van toekomstbestendigheid en circulariteit. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe moet een circulair en toekomstbestendig aluminium gevelsysteem technisch worden uitgewerkt om voor Blitta toepasbaar te zijn op de bestaande skeletbouw in Nederland?
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn de onderwerpen circulariteit en toekomstbestendigheid onderzocht. Binnen het onderzoek wordt circulariteit op drie gebieden bestudeerd: productiefase, gebruiksfase en eindelevensduurfase. Binnen deze drie fases wordt gekeken naar verschillende niveaus waarop het gevelsysteem beoordeeld wordt, namelijk op materiaal niveau en elementniveau. In het onderzoek toekomstbestendigheid wordt de flexibiliteit in de gevel vertaald door verschillende aspecten namelijk: gebouwconditie, verhoging/verlaging van vloer en plafond, installaties (ruimte), daglicht, binnenwanden en gebouwfunctie wisselen.
Een circulair en toekomstbestendig gevelsysteem kan verschillende vormen krijgen. Om een keuze te maken welke van deze vormen de grootste kans heeft tot succes, zijn er verschillende varianten opgesteld. Deze varianten zijn beoordeeld op acht hoofdcriteria: circulariteit, toekomstbestendigheid, wet- en regelgeving, bouwtechniek, bouwfysica, installaties, esthetica en financieel. Deze hoofdonderwerpen zijn onderverdeeld in sub criteria punten, waarbij de subcriteria zijn onderzocht en onderbouwd. Uit de eindebeoordeling is gekozen voor de variant ‘One size fits all, Layer model’. Het Layer model heeft een specifieke opzet. Het kijkt naar een gebouw niet als geheel, maar in lagen. Zo worden er lagen onderscheiden, namelijk esthetisch, bouwfysisch, constructie en binnenafwerking/installatie.
Voor het realiseren van de technische uitwerking zijn bij de einddetailleringen van het gevelsysteem de bevestigingen van de verschillende lagen inzichtelijk gemaakt. Deze lagen bestaan uit: esthetische afwerking, bouwfysische laag, statica en binnen afwerking. Deze lagen hebben allemaal invloed gehad op de vormgeving en definitieve uitwerking van het element.
Uit de antwoorden van de onderzoeken wordt de conclusie gevormd dat circulariteit binnen een gevelsysteem bereikt kan worden door te ontwerpen op twee circulaire niveaus, op basis van het element niveau en op het materiaalniveau. Op het elementniveau is het Layer Model toegepast waarbij verschillende lagen ontkoppelbaar zijn. Op materiaalniveau kan de circulariteit worden bereikt door het proces in kaart te brengen. Daarbij moet gekeken worden naar de drie fases: productiefase, gebruiksfase en eindelevensduurfase. Het gevelsysteem kan voor Blitta toepasbaar gemaakt worden door bestaande gevelsystemen waarmee Blitta bekend is te gebruiken en verder te ontwikkelen tot een nieuw product. Bij bestaande bouw wordt de haalbaarheid bepaald door de hoeveelheid wandopeningen. Een grotere oppervlakte wandopening vergroot de haalbaarheid van het gevelsysteem. Tevens kan het systeem bij nieuwbouw worden toegepast.
Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd, dat het systeem aangeboden kan worden in twee opties. Bij de eerste optie is het gevelsysteem compleet in de voorbedachte standaardmaten uitgevoerd, waardoor het systeem zijn volledige circulaire eigenschappen behoud. Bij de tweede optie is het systeem aangepast aan de maatvoering van het gebouw. Dit gaat deels ten koste van de circulariteit van het systeem.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerBlitta gevelsystemen BV
Datum2019-05-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk