De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doe maar een grammetje nuchter...!

Een kwalitatief, inventariserend vervolgonderzoek, naar fasering, doelen en werkvormen voor een dramatherapeutische behandeling van verslaving, in de tbs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Doe maar een grammetje nuchter...!

Een kwalitatief, inventariserend vervolgonderzoek, naar fasering, doelen en werkvormen voor een dramatherapeutische behandeling van verslaving, in de tbs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vervolgonderzoek op ‘De groep als het middel’ van Louelle Smans (2019).

Dit onderzoek betreft een kwalitatief, inventariserend vervolgonderzoek naar fasering, doelen
en dramatherapeutische werkvormen voor de invulling van een dramatherapeutisch
behandelproduct, gericht op behandeling van verslaving bij cliënten in de tbs.
De hoofdvraag luidt:
“Welke fasering, doelen en dramatherapeutisch werkvormen zijn het best passend, ter
invulling van het door Smans (2019) opgestelde kader: basisproduct 'De groep als het middel',
bij volwassenen in de tbs met een comorbide verslaving?”
Met dit onderzoek werd het ontwikkelen van een dramatherapeutische module voor de
behandeling van verslaving in de tbs beoogt. Dit onderzoek was gebaseerd op aanbevelingen
binnen het onderzoek van Louelle Smans (2019), waarin zij tot een eerste versie van een
uitgeschreven behandelproduct is gekomen.
Het onderzoek bestaat uit een combinatie van deskresearch middels literatuurstudie en
fieldresearch middels half gestructureerde interviews met drie dramatherapeuten, werkzaam
in de tbs en één dramatherapeut, werkzaam in de forensische verslavingszorg.
Met de literatuur en de resultaten uit de interviews is consensus gevonden over een fasering
en bijbehorende doelen voor een behandelmodule.
Er zijn veel werkvormen geïnventariseerd. Opvallend was dat er weinig tot geen werkvormen
door meerdere respondenten en/of literatuur zijn genoemd. Wel is er meermaals gesproken
over schematherapie, playback theater en de combinatie tussen dramatherapie en
psychomotorische therapie (PMT).
Tot slot is er geen concrete behandelmodule uitgeschreven, door gebrek aan consensus over
de invulling van werkvormen. Hiermee is het onderzoek bij een inventarisatie van mogelijke
werkvormen (per fase en bijpassend doel) gebleven.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerPompestichting, Nijmegen
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk