De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de bijdrage van Parklopen aan duurzame sportbeoefening

Een onderzoek naar de bijdrage van Parklopen aan duurzame sportbeoefening

Samenvatting

Aanleiding; Vanaf begin 2016 worden er Parklopen georganiseerd in Park Sonsbeek in Arnhem. Deze Parklopen vinden plaats op iedere eerste zondag van de maand om 09:30 uur. Tot noch toe is onbekend of Parklopen bijdragen aan duurzame sportbeoefening. In deze scriptie zal hier onderzoek naar gedaan worden met als doel hier antwoord op te kunnen geven.
Doelstelling; ‘Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan Dennis Weijers, projectmedewerker Loopsport van de Atletiekunie, voor het vergroten van de maatschappelijke impact van Parklopen, door - middels kwantitatief onderzoek - de meningen te inventariseren van deelnemers over de invloed van de tevredenheid en beleving van Parklopen op duurzame sportbeoefening.’
Vraagstelling; In deze scriptie staat de volgende vraag centraal: ‘Wat is de mening van de deelnemers zelf over de invloed van Parklopen op het duurzaam beoefenen van de loopsport?’
Methode; Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een cross-sectioneel / enquête ontwerp. Het huidige onderzoek is uitgevoerd onder 332 deelnemers die minimaal één tijd hebben neergezet tijdens een editie van Parklopen.
Resultaten/conclusie; De bijdrage van Parklopen aan de motivatie-motieven (M=3,31, SD=0,517) lijkt gemiddeld iets lager te scoren dan de capaciteit- (M=3,63, SD= 0,687) en gelegenheid-motieven (M=3,52, SD=0,677). Daarnaast lijkt de tevredenheid (M=4,13, SD=0,466) gemiddeld iets hoger te scoren dan de beleving (M=3,73, SD=0,491) van Parklopen.
Aanbevelingen; Het wordt de organisatie van Parklopen aanbevolen om de huidige bijdrage van Parklopen aan de motieven minimaal te handhaven en bij voorkeur nog verder te vergroten. Daarnaast wordt aanbevolen om: (1) de naamsbekendheid van Parklopen te vergroten onder fysiotherapeuten en huisartsprakijken, (2) deelnemers te motiveren om andere mensen te stimuleren deel te nemen aan Parklopen (bijvoorbeeld: gratis kopje koffie), (3) deelnemers te stimuleren om na afloop van een Parkloop nog even te blijven hangen in het Grand Café Aan De Beek, (4) een maximaal bedrag van €3,50 te vragen voor een Parkloop indien ervoor gekozen wordt een verdienmodel aan Parklopen te koppelen, (5) een keer een editie van Parklopen te organiseren op een andere dag of ander tijdstip, (6) de punten die goed scoren te bekijken en deze te handhaven, (7) de tevredenheid over Parklopen te verhogen, (8) de beleving van Parklopen te verbeteren en (9) het onderzoek te reproduceren.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
PartnerDe Atletiekunie
Datum2016-10-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk