De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mantelzorgers in de palliatieve zorg

Een vertaling van de richtlijn Mantelzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mantelzorgers in de palliatieve zorg

Een vertaling van de richtlijn Mantelzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Aanleiding Het IKZ is al enige jaren actief om de zorg en ondersteuning voor mantelzorgers onder de aandacht te brengen bij professionele zorgverleners. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat de richtlijn Mantelzorg niet of nauwelijks bekend is bij (wijk)verpleegkundigen en verzor-genden. Richtlijnen geven over het algemeen geen concrete handvatten voor gebruik in de praktijk. Dit is vaak een reden om richtlijnen minder snel in te zien en de inhoud onderdeel van de werkmethode te laten zijn. Het IKZ wil graag een vertaling van de richtlijn Mantelzorg naar de praktijk, zodat deze richt-lijn voor (wijk)verpleegkundigen toegankelijker is en eenvoudig in de praktijk kan worden toegepast.
Vraagstelling Op welke wijze kan de richtlijn Mantelzorg in de palliatieve zorg toepasbaar worden gemaakt voor (wijk)verpleegkundigen in de praktijk.
Methode
Naar aanleiding van de vraag- en doelstelling is in dit onderzoek gebruik gemaakt van het onderzoekstype Ontwerponderzoek, met als onderzoeksdesign de Delphi-methode. Er is voor dit onderzoekstype en design gekozen, omdat dit de beste manier is om in korte tijd zo veel mogelijk informatie van deelnemers te verzamelen om een nieuw en effectief product te ontwerpen.
Resultaten
Uit de resultaten zijn de volgende opvallende bevindingen gedaan;
- De experts en de verpleegkundigen zijn het er over eens dat het hulpmiddel ‘Zorg ook voor de mantelzorger – Gebaseerd op de richtlijn Mantelzorg’ een goede samenvatting is van de richtlijn Mantelzorg.
- Alle experts en verpleegkundigen gaven aan dat het hulpmiddel overzichtelijk was.
- Merendeel van zowel experts als verpleegkundigen gaven aan dat een waaier een han-dig model is om te gebruiken in de praktijk.
- Experts waren het over eens dat de kleurcoderingen in het hulpmiddel een goed over-zicht geeft, waardoor de leesbaarheid en hanteerbaarheid optimaliseert.
- Door de effectieve feedback van de experts en verpleegkundigen zijn wij gekomen tot de titel van het hulpmiddel: ‘Zorg ook voor de mantelzorger – Gebaseerd op de richtlijn Mantelzorg’. Uiteindelijk bleek een unanieme overeenstemming en allen waren tevre-den.
- Alle verpleegkundigen vonden de tekst in het hulpmiddel in begrijpelijk taal geformu-leerd.
- Een aantal experts gaven aan dat het voor de toekomst van belang is, dat er gezorgd wordt voor goede bekendheid en implementatietraject van het hupmiddel.
- Meerdere experts en vijf verpleegkundigen gaven aan dat het hulpmiddel zeker toepas-baar is voor in de praktijk.
Conclusie
Het ontworpen hulpmiddel ‘Zorg ook voor de mantelzorger – Gebaseerd op de richtlijn Man-telzorg’ blijkt een goede samenvatting van de richtlijn Mantelzorg en is praktisch toepasbaar. De deelnemende experts en verpleegkundigen waren erg enthousiast over het ontworpen hulpmiddel. Meer en deel vond het hulpmiddel praktisch toepasbaar voor in de praktijk, maar een enkeling gaf aan dat er al meerdere hulpmiddelen zijn ontwikkeld en dit hulpmiddel niet veel toevoegt. Echter is het deel van het onderzoek onder verpleegkundigen, niet represen-tatief door de lage respons. Wel kan door de geformuleerde aanbevelingen implementatie plaats vinden wat mogelijk in een vervolgstudie centraal zal staan.
Naar aanleiding van dit onderzoek is het te concluderen dat het ontwerp ‘Zorg ook voor de mantelzorger – Gebaseerd op de richtlijn Mantelzorg’ een goed hulpmiddel is voor de prak-tijk, om mantelzorgers in de palliatieve zorg te ondersteunen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk