De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is de toenemende vraag naar woningen in het binnenstedelijk gebied op zowel nationaal als internationaal niveau. Dit onderzoek richt zich op Nederland waarna met vervolgonderzoek eventuele toepassing in het buitenland kan worden waargemaakt. Het ruimtetekort in het binnenstedelijk gebied is een van de oorzaken van de ontoereikende woningproductie. Conventionele ideeën en mogelijkheden lopen vast bij het ruimtetekort en daarom moet een nieuwe en alternatieve mogelijkheid voor extra woningbouw worden ontwikkeld. In dit onderzoek wordt nagegaan of grootschalig bouwen op water een mogelijkheid is voor een vermindering óf zelfs de oplossing van het woningtekort.
Het onderzoek kent twee verschillende componenten. Als eerste wordt de haalbaarheid van grootschalig bouwen op water aangetoond door middel van een concept ontwerp tot voorontwerp niveau. Daarnaast is een tool ontwikkeld waarmee het concept universeel toepasbaar is. Overige speerpunten voor het ontwerp van het concept zijn modulariteit, zelfvoorzienend, duurzaamheid, impact en compactheid.
Bij het ontwerpen van het concept is begonnen met het zoeken naar een voorbeeldlocatie met bijbehorende doelgroep(en). Aan de hand van deze gegevens is, met behulp van een bezoek aan naastgelegen gebieden en vergelijkbare projecten, een programma van eisen (PvE) opgesteld. Daartoe zijn de vorm, indeling, grootte en koppeling van het platform achtereenvolgens bekend geraakt. Het gebouw is vervolgens ontworpen aan de hand van het PvE en de constructieve-, bouwtechnische- en brandveiligheid eisen. Voor de uitwerking van het gebouw is eerst de materialisering van het gehele object uitgewerkt, waarmee vervolgens de uitvoeringstechnische en de installatietechnische haalbaarheid is aangetoond. Uiteindelijk is het ontwerp getoetst aan constructieve- en bouwfysische eisen die gesteld zijn vanuit het Bouwbesluit 2012 en is de financiële haalbaarheid berekend.
Daarnaast zijn de eisen aan de hoeveelheid groen-, parkeer-, openbare- en watervoorzieningen getransformeerd naar een stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan dient als model voor de uitwerking van de tool.
De koopprijs van de woningen van het huidige project ligt onder de gemiddelde koopprijs van een woning op dezelfde locatie in Amsterdam. Echter, kan dit resultaat verschillen per project, omdat de grondprijzen en woningwaarden locatieafhankelijk zijn. Om deze reden zijn als voorzorgsmaatregel extra kwaliteiten toegevoegd waardoor de woonwaarde en betalingsbereidheid stijgt. De kwaliteiten zijn in de vorm van bijvoorbeeld zichtlijnen, watervoorziening en comfort in de woningen. Geschat wordt dat de maandelijkse kosten lager liggen dan bij een woongebouw op het land, wegens het ontbreken van energiekosten. In een vervolgonderzoek zal echter moeten worden bepaald wat de onderhoudskosten zullen zijn.
Aan de hand van de tool kan het ontwerp op iedere geschikte locatie worden geplaatst met behulp van een stappenplan. De tool is opgesteld om het concept dat gedurende het onderzoek is ontstaan te kunnen toepassen op andere locaties. Projectafhankelijke onderdelen zijn de locatie, de doelgroep, het stedenbouwkundig plan en de indeling van de woningtypen. Het ontwerp en de haalbaarheidstoetsing hiervan staan vast. De inhoud van de tool zal daarom pas bekend worden wanneer het ontwerp en de haalbaarheid hiervan bekend is. Dit is de reden waarom de tool als laatste in het onderzoeksverslag wordt geplaatst.
Het aangeleverd ontwerp vormt in combinatie met de ontwikkelde tool de uitwerking van de doelstelling; namelijk een universeel toepasbaar, modulair, zelfvoorzienend en duurzaam concept voor een stadsuitbreiding op water.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
Datum2019-04-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk