De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mijn lichaam wil een verhaal vertellen!

Een kwalitatief onderzoek naar het aanbieden van beeldende en danstherapie in de behandeling van vrouwen met een trauma als gevolg van seksueel misbruik

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Mijn lichaam wil een verhaal vertellen!

Een kwalitatief onderzoek naar het aanbieden van beeldende en danstherapie in de behandeling van vrouwen met een trauma als gevolg van seksueel misbruik

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Jaarlijks komen er in Nederland 100.000 slachtoffers van seksueel misbruik bij. Voor behan deling van seksueel-misbruiktrauma wordt gepleit te focussen op zowel geest als lichaam.
Danstherapie is hierbij uitermate geschikt. Desondanks ervaart Renate Hoenselaar (dansthe rapeut/opdrachtgever) dat danstherapie voor sommige cliënten tekortschiet. Deze cliënten
hebben behoefte aan een andere uitgingsvorm, zoals beeldend werken. Vanuit deze ervaring
is besloten te onderzoeken of het waardevol is om beeldende en danstherapie aan te bieden
in het behandelaanbod, hier aanbevelingen over te doen en bijdragen aan kennisontwikkeling
over dit onderwerp. Middels kwalitatief onderzoek, waarin ervaringen van cliënt, beeldend en
danstherapeut centraal staan, wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: Wat is de waarde
van het aanbieden van een gecombineerd behandelaanbod met beeldende en danstherapie
binnen ‘Praktijk Hoenselaar’ in de behandeling van vrouwelijke cliënten met een trauma door
seksueel misbruik? Ter beantwoording is gebruik gemaakt van semigestructureerde-inter views, dagboeken en deskresearch, waaruit verschillende thema’s naar boven zijn gekomen,
zoals: ‘inzicht bevorderen en procesversnelling’ en ‘stimulatie tot beweging’. In navolging van
de resultaten wordt geconcludeerd dat cliënt en therapeuten het aanbieden van beeldende en
danstherapie in het helingsproces van trauma waardevol achten. Hieruit volgend wordt het
aanbieden van beeldende en danstherapie bij vergelijkbare cliënten aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerPraktijk Hoenselaar
Datum2020-02-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk