De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De aansluiting van psychomotorische therapie bij de Liberman-module ‘Omgaan met verslaving’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De aansluiting van psychomotorische therapie bij de Liberman-module ‘Omgaan met verslaving’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Introductie
Dit onderzoek vindt plaats binnen de generieke module EPA van de langdurige zorg van het Vincent Van Gogh instituut (VVGi). Binnen deze zorglijn wordt psychomotorische therapie (PMT) aangeboden aan jongvolwassenen met EPA in combinatie met een verslaving. Deze doelgroep volgt de Liberman-module ‘Omgaan met verslaving’. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe PMT beter kan aansluiten op de Liberman-module ‘Omgaan met verslaving’. Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van richtlijnen voor het PMT aanbod in de generieke module EPA van de langdurige zorg, waardoor de invulling van PMT, ontspanning en bewegingsactiviteiten (gezonde genoegens), aansluit bij de Liberman-module ‘Omgaan met verslaving’ bij jongvolwassenen met een dubbeldiagnose.
Hoofdvraag
‘’Welke richtlijnen voor de PMT binnen de generieke module EPA dragen bij aan een betere aansluiting op de Liberman-module ‘Omgaan met verslaving’, waarbij jongvolwassenen in de langdurige zorg met een dubbeldiagnose leren om (zelfstandig) te komen tot gezonde genoegens?’’ Onderzoeksmethode In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksbenadering. De gekozen onderzoeksmethoden zijn deskresearch en interviews. Tijdens de deskresearch is gekeken naar bestaande gegevens, namelijk de Liberman-module ‘Omgaan met verslaving’. Tevens is literatuuronderzoek gedaan om te kijken wat reeds bekend is over jongvolwassenen in de langdurige zorg met een dubbeldiagnose. Daarnaast zijn twee interviews afgenomen: één bij de psychomotorisch therapeut van VVGi en één bij de drie cliënten die deelnemen aan de PMT bij VVGi. Er is bij beide interviews bewust gekozen voor een open interview, aangezien de mening en beleving van de cliënten en therapeut voorop staan. De verkregen data is geanalyseerd en getranscribeerd.
Resultaten en conclusie
Uit de onderzoeksresultaten komen meerdere punten naar voren die kunnen bijdragen aan een betere aansluiting van PMT op de Liberman-module ‘Omgaan met verslaving’. Deze punten zijn omgezet naar richtlijnen, waarvan de belangrijkste onderwerpen ‘aansluiten bij de thema’s uit de module’, ‘herhaling’, ‘structuur’ en ‘bekende, laagdrempelige en oefengerichte werkvormen’ zijn. Het is hierbij belangrijk dat de PMT-er zorgt voor een veilige en gestructureerde omgeving en de cliënten positief bekrachtigd. Door het uitvoeren van de richtlijnen zal de PMT beter aansluiten bij de Liberman-module, waardoor de cliënten met een dubbeldiagnose mogelijk beter in staat zijn (zelfstandig) tot gezonde genoegens te komen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerVincent Van Gogh instituut (VVGi)
Datum2018-03-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk