De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tussen hoofd en handelen

Een qEEG-onderzoek naar hersenactiviteit tijdens sensopathisch kleien tegenover cognitief geïnstrueerd tekenen bij vrouwen tussen de 18 en 26 jaar

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Tussen hoofd en handelen

Een qEEG-onderzoek naar hersenactiviteit tijdens sensopathisch kleien tegenover cognitief geïnstrueerd tekenen bij vrouwen tussen de 18 en 26 jaar

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding voor dit onderzoek is een vraag vanuit het lectoraat om de psychofysiologie van beeldende therapie nader te onderzoeken, voortkomend uit een vraag voor meer evidentie tegenover verzekeraars. In dit onderzoek is de hersenactiviteit van 25 gezonde vrouwen tussen 18-26 jaar gemeten tijdens beeldende onderzoekscondities. Dit is gedaan middels de hoofdvraag:
Welk verschil is er aan hersenactiviteit middels EEG-metingen in de frontale en pariëtale cortex te zien tijdens het werken met een sensopathisch georiënteerde opdracht met klei versus een cognitief geïnstrueerde opdracht met potlood bij gezonde vrouwen tussen de 18 en 26 jaar.
Het beoogd projectresultaat is het creëren van een dataset over hersenactiviteit tijdens beeldend werken. Door dit statistisch te analyseren kan een uitspraak worden gedaan over de werking van een sensopathische klei-opdracht (KS) tegenover een cognitieve potloodopdracht (PC). Deze condities zijn opgesteld vanuit het Expressive Therapies Continuum. De gemeten hersengebieden zijn de frontale en pariëtale cortex. Vier hypothesen zijn gestoeld op de twee condities binnen (1+2) en tussen deze cortexen (3+4).
Bij vergelijkingen binnen de frontale en pariëtale cortex zijn geen significante verschillen gevonden. Wel zijn er tendensen zichtbaar. In de frontale cortex blijkt een verhoogde Thèta-activiteit te zijn bij PC, tegenover een verder verhoogde activiteit bij KS. Pariëtaal zijn de langzame hersengolven bij KS verhoogd, overeenkomstig met eerdere studies. Eenzelfde conditie tussen de cortexen blijkt zo significant dat de meerwaarde moeilijk te bepalen is. Aanbevelingen zijn om een groter aantal respondenten te onderzoeken en de bestaande data nader te analyseren voor verdere conclusies.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerLectoraat Kenvak
Datum2017-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk