De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In interventie

Een onderzoek naar het inzetten van vaktherapeutische interventies bij een Personal Driven Plan afname, in beeldende vaktherapie bij cliënten met een licht verstandelijke beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In interventie

Een onderzoek naar het inzetten van vaktherapeutische interventies bij een Personal Driven Plan afname, in beeldende vaktherapie bij cliënten met een licht verstandelijke beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt er gekeken naar beeldend vaktherapeutische interventies en welke hiervan ingezet zouden kunnen worden bij het afnemen van een PDP in de beeldende vaktherapie bij cliënten met een LVB.
PDP staat voor Person Driven Planning en is een proces dat in de maatschappelijke hulpverlening wordt gebruikt om met cliënten hun doelen, dromen of toekomstplannen uit te werken. Het PDP heeft verschillende vormen, de vorm die wordt gebruikt binnen dit onderzoek is de Making Action Plans vorm, ook wel bekend als de MAP. De MAP wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal vragen gericht op de cliënt. De vragen worden gesteld door de facilitator en de antwoorden van de cliënt worden vastgelegd door de recorder. De meewerkende instelling Siza kwam tot de conclusie dat deze manier van werken met de cliënt overlap heeft met beeldende vaktherapie. Vanuit die conclusie kwam de stelling: In de Beeldende Therapie is dit een bekende werkvorm. De praktijkvraag richt zich op het onderzoeken (en waar mogelijk ontwikkelen) van deze werkvorm in een digitale context die aansluit bij het PDP. Specifiek maken van de vaktherapeutische interventies en de meerwaarde ervan kan hieraan voorafgaan (HAN, z.d.).
Deze stelling leidde tot de onderzoeksvraag: “Welke beeldend vaktherapeutische interventies zouden er ingezet kunnen worden bij het afnemen van het PDP in de beeldende vaktherapie bij cliënten met een LVB?” Het beantwoorden van deze vraag kan Siza een nieuwe manier en handvatten bieden om het PDP in te zetten, namelijk in de beeldende vaktherapie.
In het onderzoek wordt gewerkt met de LVB doelgroep. LVB staat voor licht verstandelijk beperkt en houdt in dat de persoon een aanzienlijk lager IQ heeft wat zorgt voor achterstanden in de cognitieve-, sociale- en emotionele ontwikkeling. Ook zijn er vaak bijkomende problematieken.
Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek, opgedeeld in 4 deelvragen. De deelvragen worden beantwoord aan de hand van inventariserende onderzoeken, een literatuuronderzoek en een testcase. De resultaten daarvan laten zien welke interventies zowel door Siza werknemers als beeldend vaktherapeuten vaak worden ingezet bij het werken met LVB cliënten. Daar vanuit worden een interventielijst en een werkvorm opgesteld die in een testcase worden uitgeprobeerd.
Uit dit onderzoek is gebleken welke interventies volgens de werknemers van Siza, de beeldend vaktherapeuten en de literatuur het beste ingezet kunnen worden tijdens een PDP afname in de beeldende vaktherapie bij een cliënt met een LVB. Deze interventies zijn geplaatst in een interventielijst. Deze lijst wordt samen met de gemaakte werkvorm aangeboden aan de opdrachtgever en Siza.
Het onderzoek is kleinschalig geweest en de producten zijn tot dusver slechts in 3 situaties getest. Hierdoor kunnen twijfels ontstaan of de producten in de praktijk ook echt werken. Om echt te kunnen zeggen dat zowel de interventielijst als de werkvorm werken, zouden deze op grotere schaal getest moeten worden. Ook is er ondanks de vraag naar digitalisatie, nog niets gedaan met het digitaliseren van onderdelen uit de nieuwe werkvorm. Wel zijn ideeën hiervoor aangereikt aan de opdrachtgever, voor een eventueel vervolgonderzoek.
Ondanks dat wordt er aanbevolen aan Siza om de werkvorm in te gaan zetten in de beeldende vaktherapie, in combinatie met de interventielijst. En terwijl dit word ingezet kunnen er aan de hand van feedback nog mogelijke veranderingen plaatsvinden in de interventielijst en de werkvorm.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerSiza
Datum2017-06-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk