De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jimmy´s in de ontwikkeling naar jongerenStip

Onderzoek naar de ontwikkeling van Jimmy´s Nijmegen tot jongerenStip Nijmegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jimmy´s in de ontwikkeling naar jongerenStip

Onderzoek naar de ontwikkeling van Jimmy´s Nijmegen tot jongerenStip Nijmegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Jimmy’s is een welzijnsorganisatie waar alle jongeren van 12 tot en met 27 jaar terecht kunnen met al hun vragen, ideeën en talenten. Zij richten zich hiermee op het informeren en adviseren en de talentontwikkeling van jongeren. Het uitgangspunt hierbij is dat jongeren zelf de regie houden over de inhoud, proces en de vorm van Jimmy’s (Tandemwelzijn, 2015). In Nederland zijn er negen vestigingen van Jimmy’s met elk een eigen invulling van het concept. Hierdoor kunnen de verschillende vestigingen niet met elkaar vergeleken worden. In dit onderzoek wordt met Jimmy’s de vestiging in Nijmegen bedoeld. De functie Talentontwikkeling van Jimmy’s zal in dit onderzoek beperkt aandacht krijgen, doordat deze functie binnen Jimmy's succesvol is gebleken. De Stips zijn verdeeld over negen wijken in de gemeente Nijmegen en vervullen evenals Jimmy’s twee functies: Informatie en Advies voor bewoners uit de wijken en Ontmoeten en Verbinden. Laatstgenoemde zal evenals de Talentontwikkeling van Jimmy’s beperkt aandacht krijgen, mede omdat deze functie binnen de Stips momenteel om nader onderzoek vraagt (Gemeente Nijmegen, 2017).

Dit onderzoek is tot stand gekomen uit een verzoek van Jimmy’s te Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft Jimmy’s de opdracht gegeven zich te ontwikkelen tot stedelijke jongerenStip. In Nijmegen zijn er negen Stips. Voor de Informatie- en Adviesfunctie gebruiken zij een werkwijze die nauw aansluit bij de werkwijze van Jimmy’s omtrent informeren en adviseren van jongeren blijkt uit gesprek met de heer van Wees. Jimmy’s verzoekt om onderzoek te doen naar hoe Jimmy’s de werkwijze van de negen Stips kan meenemen in de ontwikkeling tot jongerenStip. Een eis hierbij is dat de bevindingen van jongeren meegenomen worden en onderzocht wordt hoe Jimmy’s en de negen Stips elkaar kunnen versterken (R. van Wees, persoonlijke mededeling, 13 februari 2017).

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is kennis opdoen van en inzicht verkrijgen in de werkwijze en organisatie van de negen Stips in Nijmegen, zodat gekeken kan worden op welke wijze Jimmy's hiervan gebruik kan maken om zich te ontwikkelen tot jongerenStip Nijmegen.
Centrale vraagstelling
Hoe kunnen de Stips en Jimmy's elkaar versterken in werkwijze en organisatie, waardoor Jimmy's zich kan doorontwikkelen tot stedelijke jongerenStip zodat er een laagdrempelige plek is waar jongeren terecht kunnen voor informatie en advies?
Deelvragen
Aan de hand van de vraagstelling zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
1. Wat is het primaire proces van de klant binnen de negen Stips in Nijmegen?
2. Met welke vragen en behoeften komen de jongeren van 16 tot en met 27 jaar binnen bij de negen Stips in Nijmegen?
3. Hoe zien de Stips de ontwikkeling van Jimmy’s tot jongerenStip voor zich?
4. Wat is het primaire proces van de klant binnen Jimmy’s Nijmegen?
5. Waar hebben jongeren van 16 tot en met 27 jaar in Nijmegen behoeften aan omtrent een Informatie - en Adviesfunctie?

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerJimmy's Nijmegen
Datum2017-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk