De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Muziek, iPods & dementie

Een kwalitatief onderzoek naar (de werkwijzen van) het toepassen van geprefereerde muziek via iPods binnen de ouderenzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Muziek, iPods & dementie

Een kwalitatief onderzoek naar (de werkwijzen van) het toepassen van geprefereerde muziek via iPods binnen de ouderenzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dementie is een veel voorkomende ziekte in Nederland. Door de vergrijzing van de samenleving is het aannemelijk dat deze ziekte vaker zal gaan voorkomen. Veel ouderen met dementie komen vroeg of laat in een zorginstelling terecht en vertonen op den duur agitatie. Geprefereerde muziek kan helpen om deze agitatie te verminderen.

Via Atlant zorggroep is de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de bevindingen van de participanten over het toepassen van geprefereerde muziek als interventie en om de interventie te onderbouwen door middel van literatuurreferenties. Atlant zorggroep wil naar aanleiding van de bevindingen in dit onderzoeksverslag vervolgonderzoek gaan doen naar de werking van geprefereerde muziek via iPods bij ouderen met dementie. Dit onderzoeksverslag kan als referentie dienen voor toekomstig onderzoek.

Door middel van een kwalitatief beschrijvend onderzoek is bij zeven participanten, van instellingen waarbij de interventie wordt toegepast, een semigestructureerd interview afgenomen. Deze participanten werken allen in een instelling waar de interventie wordt toegepast (en hebben ervaring met de interventie). Het interview werd afgenomen aan de hand van een topiclist en later getranscribeerd, samengevat en geanalyseerd.

Uit de resultaten kunnen een aantal conclusies getrokken worden. De interventie heeft een positief effect op het probleemgedrag van de cliënten. Wat duidelijk naar voren komt is de behoefte om een duidelijke observatielijst of meetlijst te ontwikkelen voor het observeren van de cliënt voor, tijdens en na de interventie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-08-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk