De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Body effects by creativity

Een kwantitatief pilot-onderzoek naar het effect van het werken met potlood en klei op het arousalniveau bij gezonde vrouwen tussen 17 en 24 jaar, gemeten via de huidgeleiding

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Body effects by creativity

Een kwantitatief pilot-onderzoek naar het effect van het werken met potlood en klei op het arousalniveau bij gezonde vrouwen tussen 17 en 24 jaar, gemeten via de huidgeleiding

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is een kwantitatief pilot-onderzoek naar het effect van het werken met potlood en klei op het arousalniveau van gezonde vrouwen tussen de 17 en 24 jaar, gemeten via de huidgeleiding (Electro Dermal Activity). Dit pilot-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van KenVaK als onderdeel van het project ‘Creative Minds’. Naast het beantwoorden van de onderzoeksvraag is het doel van dit pilot-onderzoek om te testen of het mogelijk is een verschil in de huidgeleiding waar te nemen bij respondenten, wanneer zij werken met potlood en klei.
Onderbouwd vanuit de literatuur zijn er een aantal hypothesen opgesteld. Deze zijn getoetst door het meten van de huidgeleiding bij acht respondenten, gedurende verschillende condities met potlood en klei.
De resultaten van de condities potlood, klei en klei/doek zijn ten opzichte van de rusttoestand van de respondent geanalyseerd. Hieruit is geconcludeerd dat bij alle condities respondenten stijgingen en dalingen in de huidgeleiding en dus het arousalniveau tonen. Bij de conditie potlood is er een tendens van stijgingen in het arousalniveau waarneembaar, die toeneemt gedurende de conditie. De conditie klei laat een tendens van stijgingen in het arousalniveau zien, die afneemt gedurende de conditie. Bij de conditie klei/doek is er een tendens van een veranderend arousalniveau te zien, door zowel stijgingen als dalingen.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een verschil in de huidgeleiding waarneembaar is wanneer respondenten werken met potlood en klei.
De validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek zijn onder andere gewaarborgd door de gebruikte meetapparatuur, een meetprotocol, randomisatie, try-outs en een controleconditie. Kanttekeningen zijn: de geringe onderzoeksgroep, beïnvloedingen tijdens de meting, interpretatie van de huidgeleiding en de verschillen in werkwijze en beleving van respondenten.
Aanbevelingen voor KenVaK zijn het uitvoeren van kwantitatief vervolgonderzoek op grotere schaal, uitgevoerd door studenten met basiskennis van statistiek en het hanteren van gestandaardiseerde vragenlijsten over de werkwijze en beleving.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerLectoraat KenVaK, Zuyd Hogeschool
Datum2016-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk