De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de meest gunstige uitvoeringsmethode t.a.v. de bovenbouw van kunstwerk 03.01.

Hoofdverslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de meest gunstige uitvoeringsmethode t.a.v. de bovenbouw van kunstwerk 03.01.

Hoofdverslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Opdrachtgever heeft tijdens de tenderfase een aantal planologische randvoorwaarden meegegeven,
voortkomend uit het tracé besluit. Op basis hiervan heeft Combinatie Herepoort beschouwd hoe het wegontwerp zich verhoud op de bestaande kunstwerken en welke aanpassingen hieruit volgen. Eén van de
aanpassingen is een verbreding aan beide zijden van het bestaande kunstwerk 03.01. In de tenderfase is er
van uitgegaan om de uitbreidingen te realiseren middels een verhoogde ondersteuning van profiel staal,
zodat er voldaan kan worden aan het profiel van vrije ruimte van de onderliggende weg en deze in gebruik
gehouden kan blijven. Echter zijn er bij personen binnen Combinatie Herepoort vragen over de in de tenderfase beschreven uitvoeringsmethode, concreet is men zich dus gaan afvragen of het verhoogd bouwen
op een ondersteuning van profiel staal wel de meest gunstige uitvoeringsmethode is, daarom is in overleg
met Combinatie Herepoort besloten om een onderzoek uit te voeren naar; “welke uitvoeringsmethode
t.a.v. de bovenbouw van kunstwerk 03.01 is het meest gunstig voor Combinatie Herepoort”.
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is allereerst literatuuronderzoek gedaan, in het literatuuronderzoek wordt onderzoek gedaan naar bestaande kennis over bepaalde onderwerpen. Zodat er inzicht verkregen wordt in bestaande kennis die betrekking heeft op een onderwerp. In het literatuuronderzoek is allereerst onderzoek gedaan naar de tenderfase van het project Aanpak Ring Zuid, vervolgens is er
geïnventariseerd welke eisen & randvoorwaarden relatie hebben tot kunstwerk 03.01 en is er een eerste
schifting op de eisen uitgevoerd. Tevens is er in het literatuuronderzoek onderzocht wat excelleren in draagvlak en begrip van stakeholders betekend en hoe dit opgenomen kan worden in een MCDA. Aansluitend hierop is er beschouwd welke verschillende soorten MCDAS er zijn en welke toegepast gaat worden binnen het onderzoek naar de meest gunstige uitvoeringsmethode t.a.v. de bovenbouw van Kunstwerk 03.01. Als
laatste is er in het literatuuronderzoek beschouwd welke uitvoeringsmethoden er allemaal mogelijk zijn,
zonder te kijken naar de eisen & randvoorwaarden.
De uitvoeringsmethoden die in het literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen, zijn vervolgens gespiegeld
aan de eisen & randvoorwaarden. Zodat er in het vervolg onderzoek enkel uitvoeringsmethoden worden
uitgewerkt die voldoen aan de eisen en randvoorwaarden. Hieruit bleek dat er twee uitvoeringsmethoden
verder uitgewerkt gaan worden namelijk; ter plaatse verhoogd bouwen op een ondersteuningsconstructie
en de uitvoeringsmethode; de uitbreidingen inrijden en inhijsen.
Vervolgens is er een eerste opzet gemaakt van de Multi Criteria Decision Analyse (MCDA), zodat er duidelijk
wordt welke criteria er zijn en welke producten opgesteld moeten worden om de scores van deze criteria
te bepalen. In het literatuuronderzoek is naar voren gekomen hoe excelleren in draagvlak en begrip van
stakeholders in de MCDA opgenomen gaat worden, er is in overleg bepaald om de wegingen en criteria te
laten bepalen door een aantal specialisten van de omgeving. Echter bleek tijdens het opstellen van de
MCDA dat indien de wegingen en criteria van een MCDA enkel bepaald worden door de specialisten van de
omgeving, er een situatie kan ontstaan waarbij de beslissers (bijvoorbeeld een projectleider of projectdirecteur) niet kiezen voor een dergelijk uitvoeringsmethode. In dit geval werden er bijvoorbeeld wegingen
bepaald tussen de 0 en 2% op de criteria Financieel en Planning, dit betekend deze criteria bijna geen invloed meer hebben op de totale score. Terwijl een beslissers nog steeds verantwoordelijk is voor Planning
en Financieel, dit betekend dat indien zich er een situatie voordoet waarbij een uitvoeringsmethode hoog
scoort op Omgeving, Bereikbaarheid en Veiligheid en erg laag scoort op Financieel en Planning dit waarschijnlijk nog steeds de uitvoeringsmethode is met de hoogste score aangezien Financieel en Planning samen maar 4% van de score bepalen. Hierom is er voor gekozen om in de MCDA nog een soort MCDA te
maken, waar de wegingen en criteria van de beslissers zijn opgenomen. Zodat er altijd vergeleken kan worden wat de score zou zijn als beslissers zouden kiezen.
Nadat de definitieve uitvoeringsmethoden verder zijn uitgewerkt en de scores bepaald kunnen worden, is
de MCDA ingevuld. Uit beide MCDAS blijkt dat de uitvoeringsmethode; de uitbreidingen inrijden en inhijsen
de hoogste score heeft. Geconcludeerd kan worden dat deze uitvoeringsmethode hiermee de meest gunstige uitvoeringsmethode
voor Combinatie Herepoort.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerMaxBogl Nederland B.V. en Combinatie Herepoort VOF
Datum2020-03-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk