De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mantelzorgers in beeld

Onderzoek naar mogelijke toepassing van dramatherapie voor psychosociale ondersteuning aan mantelzorgers

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Mantelzorgers in beeld

Onderzoek naar mogelijke toepassing van dramatherapie voor psychosociale ondersteuning aan mantelzorgers

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met lectoraat Eigen Regie van Hogeschool Leiden onder leiding van lector Dr. J. Verhoef.
Er vinden veranderingen plaats in de samenleving waardoor mantelzorg een grotere rol zal innemen. Als men ondersteuning nodig heeft, zal eerst een beroep op mantelzorgers worden gedaan. Professionele zorg komt daarna pas aan de orde. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat mantelzorgers overbelast zijn en dat de aanwezigheid van overbelasting onder mantelzorgers toeneemt. De ondersteuning voor en aan mantelzorgers vraagt om een nieuwe aanpak. In dit onderzoek wordt gekeken of Dramatherapie, een therapievorm binnen Vaktherapie, hierin een bijdrage kan leveren. Met literatuur en interviews
zijn de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in kaart gebracht. Er is onderzocht welke interventies al worden toegepast bij mantelzorgers. De ervaren belasting van deze negen mantelzorgers is gemeten aan de hand van de EDIZ-plus.
De focus van dit onderzoek ligt op sociale en psychische belasting omdat dit goed aansluit bij Vaktherapie. Bijkomende gevolgen zijn onder andere stress, onzekerheid, eenzaamheid en somberheid. Toch levert mantelzorg ook positieve ervaringen op. Mantelzorgers verwerven nieuwe vaardigheden en ervaren
voldoening over de zorg die ze verlenen. Binnen de negen individuele sessies zijn met de dramatechnieken ‘Geleide Fantasie’ en ‘Voice Dialogue’ gewerkt, om te onderzoeken welke elementen van Dramatherapie werken voor mantelzorgers. Daarnaast zijn de sessies geëvalueerd met behulp van de
Session Rating Scale. Het onderzoek heeft positieve resultaten opgeleverd en aangetoond dat Dramatherapie kan worden ingezet voor psychosociale ondersteuning van mantelzorgers. Psychosociale ondersteuning kan hen helpen om met een positieve insteek alert te blijven op hun (psychische) gezondheid.
De ervaringsgerichte en laagdrempelige insteek van Dramatherapie maakt dat mantelzorgers inzicht krijgen in persoonlijke thema’s en problemen. Het maakt hen bewust van de noodzaak om aandacht voor zichzelf te nemen en anders met situaties om te gaan.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-08-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk