De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

The Day After

over hoe de CMV’er de empowerment effecten tijdens community art theater projecten met kwetsbare vrouwen kan verduurzamen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

The Day After

over hoe de CMV’er de empowerment effecten tijdens community art theater projecten met kwetsbare vrouwen kan verduurzamen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze bachelorscriptie genaamd The day after heb ik onderzoek gedaan naar de empowerment effecten die aanwezig kunnen zijn bij community art theater projecten met kwetsbare vrouwen. In eerste instantie moest vooral duidelijk worden wat de stand van zaken is rondom dit onderwerp. De hoofdvraag tijdens dit onderzoek was als volgt: Hoe kan de CMV’er de empowerment effecten van community art theater projecten voor kwetsbare vrouwen verduurzamen? Er zijn voor dit onderzoek in totaal drie projecten onderzocht. Per project zijn er zowel professionals/kunstenaars als vrouwen gesproken die deel hebben genomen aan het project. Het doel van dit onderzoek was om erachter te komen waar empowerment voor kwam, hoe dit effect langdurig gemaakt kon worden en of dit nodig is. In dit onderzoek worden de volgende deelvragen beantwoord: ‘Hoe is community art te positioneren binnen het huidige maatschappelijke veld?’, ‘Wat is empowerment in relatie tot kwetsbare vrouwen?’, Wat zijn de effecten van community art projecten die zich richten op empowerment?’ en ‘Welke waardevolle ervaringen zijn er opgedaan op community art theater gebied met kwetsbare vrouwen?’. In dit onderzoek is de relatie tussen community art en empowerment gelegd. Community art is de samenwerking tussen kunstenaar en brongroep waarbij zowel sociale als artistieke doelstellingen worden nagestreefd. De krachten van de brongroep worden door deze samenwerking gemobiliseerd, wat leidt tot een eindproduct dat inzicht geeft in hun leefwereld en wat daarin speelt.
Bij zowel de sociale als de artistieke doelstellingen kan er empowerment plaats vinden onder de deelnemers. Voor dit onderzoek waren dat kwetsbare vrouwen. Kwetsbare vrouwen zijn vrouwen die achterstand hebben op verschillende gebieden. Werk, opleiding of sociale contacten zijn daar een aantal voorbeelden van. Community art kan maatschappelijke problemen binnen bepaalde gemeenschappen zichtbaar maken en eventueel oplossen. Empowerment is het in staat zijn om krachten te vinden en macht uit te oefenen over eigen keuzes in het leven, zowel op individueel als gemeenschappelijk niveau. Doordat deze empowerment effecten plaats vinden bij de vrouwen, kan er nog beter aan het maatschappelijk probleem gewerkt worden. Empowerment kan zorgen voor zelfvertrouwen, nieuwe inzichten en doelen, waarbij deze vrouwen het eigen heft in handen nemen om hun (nieuwe) doelen na te streven. De overheid ziet hier ook potentie in en is vooral degene die randvoorwaarden moet scheppen om deze vrouwen eigen invulling te laten geven aan de stappen die zijn nemen in het leven. Hierdoor kan de maatschappelijke positie van de vrouwen verbeteren. Daarom was dit onderzoek gericht op het langduriger maken van deze effecten zodat er nog meer stappen ondernomen kunnen worden bij deze vrouwen dan dat er nu al gebeurt. Hoe dit moet gebeuren is beschreven in de aanbevelingen naar zowel de vrouwen als de professionals/kunstenaars toe. Onder andere de CMV’er kan de aanwezige empowerment effecten langer laten voort duren door tijdens het proces al aanwezig te zijn en de sociale aspecten van het projecten over te nemen. Nadat het community art theater project is afgelopen zal de CMV’er de rol van wegwijzer vervullen en de vrouwen verder op weg helpen met hun nieuwe toekomst. De vrouwen zijn allemaal toekomst gericht, dus het verder op weg helpen is voor hun van belang. De vrouwen zouden de empowerment effecten verder kunnen ontwikkelen en de CMV’er kan daarbij belangrijke ondersteuning bieden, vooral in de eerste fase na het project. De CMV’er zal zich daarin steeds meer overbodig moeten maken totdat de vrouwen het helemaal zelf kunnen doen en empowered genoeg zijn.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Culturele en Maatschappelijke Vorming
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnerUrban Paradoxes
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk