De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Impact corona in Mariahoeve

de maatschappelijke gevolgen in beeld

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Impact corona in Mariahoeve

de maatschappelijke gevolgen in beeld

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De verhalen van de bewoners en professional in Mariahoeve laten zien wat de impact van corona is op hun eigen leven, de buurt en in hun werk. In deze verhalen lezen we dat corona ook in Mariahoeve de nodige gevolgen heeft.

Bewoners en professionals vertellen over de impact die corona heeft op een groeiende groep bewoners die in armoede dreigt te raken. Dit zijn deels nieuwe groepen die doordat zij hun werk zijn kwijtgeraakt in de knel (dreigen te) raken. Deze inkomensonzekerheid leidt ook tot meer angst en stress. In het onderwijs is sprake van een vrees voor toenemende taalachterstand als gevolg van de sluiting van de scholen. Zorgprofessionals vertellen over zorgmijding onder bepaalde cliënten die uit angst voor besmetting niet langs durven komen, en er zijn kwetsbare bewoners van wie het (hulp)netwerk door corona is weggevallen, terwijl dit juist nu extra nodig is. De jeugd zit thuis en mist structuur, ouderen vereenzamen omdat ze niet even naar het winkelcentrum kunnen. Het videobellen als alternatief voor
een face-to-face gesprek blijkt lang niet voor iedere patiënt een passende oplossing.

Ook wordt door verschillende professionals genoemd dat er sprake is van toegenomen burenoverlast, die wordt veroorzaakt door slecht geïsoleerde woningen. Daarbij wordt de tolerantiegrens, doordat bewoners nu veel meer thuiszitten, eerder dan normaal bereikt. Maar onderlinge spanningen in de wijk worden ook veroorzaakt door het wisselende beleid vanuit de overheid. De verwarring die hierdoor ontstaat, leidt soms tot onnodige confrontaties tussen buurtbewoners. Daarmee heeft COVID-19 een forse impact op het leven van uiteenlopende groepen in Mariahoeve.

Maar dit is slechts één kant van het verhaal. We lezen ook dat in deze tijd, waarin gevoelens van eenzaamheid zowel bij jong als oud toenemen, het belangrijk is om naar de ander om te kijken. En dat dit ook door buurtbewoners, familie en vrienden wordt gedaan en wordt ervaren. De verhalen laten eveneens zien dat hoewel veel activiteiten in het afgelopen jaar niet konden doorgaan, er heel veel nieuwe activiteiten en initiatieven zijn gestart. Variërend van het bezorgen van eten bij kwetsbare groepen, tot balkonbingo’s en online (sport) evenementen. Het corona activiteitenbudget dat hiervoor vanuit het stadsdeel beschikbaar is gesteld, wordt hiervoor als een belangrijke impuls ervaren. De verhalen laten daarbij ook de veerkracht van de bewoners zien, die hun activiteiten en werkzaamheden in het afgelopen jaar continue hebben aangepast aan de op dat moment geldende regels.

Tot slot, in de afgelopen maanden hebben verschillende bewoners het vele groen dat zo kenmerkend is voor Mariahoeve als groot voordeel ervaren. Bewoners maken er recreatief veel gebruik van, maar de tuinen zijn in het afgelopen jaar ook gebruikt om culturele activiteiten te organiseren die binnen niet door konden gaan. Het belang en de meerwaarde van een groene wijk zoals Mariahoeve wordt in deze tijd dan ook door verschillende bewoners extra
onderschreven.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingFaculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
LectoraatLectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling
Datum2021-03-25
TypeBoek
ISBN9789083115290
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk