De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klimaatmodel Bedskamer Klimaatmodel Bedskamer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Klimaatmodel Bedskamer Klimaatmodel Bedskamer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gedurende de afstudeerstage bij het bedrijf Deerns is onderzoek verricht naar de invloed van bepaalde ontwerpuitgangspunten en ruimte-eisen die betrekking hebben op het energiegebruik in een bedskamer van een ziekenhuis. Dit onderzoek is verricht om inzicht te verkrijgen over de mate waarin een bepaalde ruimte-eis of bepaald ontwerpuitgangspunt meespeelt in de kosten die nodig zijn om de leefomgeving van een bedskamer op het gewenste niveau te houden.
Om een beeld te kunnen schetsen van de verschillende invloeden is een analyse uitgevoerd over een bedskamer en is geconstateerd welke factoren een rol spelen op onder andere de temperatuur en luchtvochtigheid in de kamer. Met behulp van deze factoren is vastgesteld welke warmtestromen aanwezig zijn in een ruimte.

Vervolgens is onderzoek verricht naar de luchtbehandeling in een luchtbehandelingskast. Hierbij zijn luchtcondities met elkaar vergeleken via een Mollier-diagram om op die manier inzicht te krijgen in de energiestromen in een luchtbehandelingskast. Aan de hand van de warmtestromen in de bedskamer en de energiestromen voor luchtbehandeling is een rekenmodel in Excel opgezet, waarmee aan de hand van diverse ontwerpuitgangspunten en ruimte-eisen, wordt berekend wat de kosten zullen zijn voor het creëren van een gewenste leefomgeving.

Met behulp van het rekenmodel zijn variantenanalyses uitgevoerd waardoor duidelijk is geworden wat voor invloed het aanpassen van een ontwerpuitgangspunt of ruimte-eis heeft op de kosten die nodig zijn om een gewenste leefomgeving te behouden. Aan de hand van de resultaten van de variantenanalyses is Deerns vervolgens beter in staat om opdrachtgevers in een vroeg stadium te kunnen adviseren.

Zo kan uit de uitkomsten van de variantenanalyses geconcludeerd worden dat een aanpassing op de zontoetredingsfactor (ZTA-waarde) de grootste invloed uitoefent op de energiekosten, gevolgd door het percentage glas aan de gevel. Dit zijn dus factoren die nauwlettend in de gaten gehouden dienen te worden in een vroege adviserende fase. Naast de zontoetredingsfactor en het percentage glas, zijn ook de oriëntatie van de gevel, de warmteweerstand van de gevel, de warmtedoorgangscoëfficiënt van het glas en de luchtvochtigheid meegenomen in de analyses.
Wat de luchtvochtigheid betreft, is een lage relatieve luchtvochtigheid in de winter en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de zomer de meest gunstige situatie als puur naar de energiekosten wordt gekeken. Naarmate deze eisen strenger worden, zullen de energiekosten stijgen.

Naast de energiekosten is ook naar investeringskosten gekeken. Zo kan aan de hand van het benodigde luchtdebiet een globale indicatie worden gegeven van de investeringskosten die betrekking hebben op de distributie van de energie; in dit geval de luchtkanalen waarin lucht wordt getransporteerd. Dit onderdeel is onderzocht, met als doel om aan te tonen in welke mate de investeringskosten stijgen bij een toenemend luchtdebiet. De uitkomst hiervan kan tevens worden gebruikt in een vroege adviserende fase naar de opdrachtgever toe.

Uiteindelijk kan met behulp van het rekenmodel en aan de hand van de eisen van de opdrachtgever, een indicatie worden gegeven van de benodigde energiekosten voor het creëren van de gewenste leefomgeving en het aantal uur dat de temperatuur bij die eisen wordt overschreden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISD Werktuigbouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Delft
PartnersDeerns Nederland B.V.
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk