De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Groene daken brandveilig! Of niet?

Haagse Hogeschool Afstudeerprijs 2022 Fac. BRV

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Groene daken brandveilig! Of niet?

Haagse Hogeschool Afstudeerprijs 2022 Fac. BRV

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp klimaatadaptatie staat bij veel gemeenten hoog op de agenda, zo ook in de gemeente Rotterdam. Gemeenten staan namelijk steeds meer tot de opgave als het gaat om leefbaarheid, verkoeling en de waterhuishouding. In Rotterdam is dus de zorg voor een veilige, bruikbare en aantrekkelijke stad de afgelopen jaren steeds belangrijker en urgenter geworden. Groene daken hebben gezien de klimaatadaptatie verschillende voordelen. Het is algemeen bekent dat groen de luchtkwaliteit verbetert.

Als er wordt gesproken over de brandweer dan denkt men vooral aan het blussen van branden en het redden van mens en dier. Dit is slechts een van de vele werkzaamheden die de brandweer uitvoert. Naast de repressieve taken heeft de brandweer ook preventieve taken. Het kunnen voorkomen van een brand is altijd nog beter dan het bestrijden of blussen van een brand. Een van die preventieve taken is het uitvoeren van inspecties om de mate van brandveiligheid te controleren bij publieke gebruiksfuncties. De afgelopen jaren zijn de het aantal groene daken in de gemeente Rotterdam flink toegenomen. De inspecteurs Toezicht en Handhaving van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmondkunnen echter op dit moment niet controleren op de groene daken. Zij controleren momenteel de bouwwerken aan de hand van het Bouwbesluit 2012 hierin staat echter niks opgenomen op het gebied van groene daken. Tevens kunnen de inspecteurs de groene daken niet controleren op basis van hun kennis. De ontwikkeling van groene daken is namelijk nog vrij nieuw waardoor de kennis op dit gebied ontbreekt evenals de kennis op het gebied van de brandveiligheid van de groene daken.

Het doel van dit onderzoek was om de inspecteurs binnen de teams brandpreventie van de afdeling risicobeheersing bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond inzicht te geven in hoe de brandveiligheid van groene daken gecontroleerd moet worden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Op welke wijze kunnen de inspecteurs Toezicht en Handhaving binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond controleren op groene daken?’ Ten eerste is er vooraf een theoretisch kader opgesteld om te onderzoeken wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de (brand)veiligheid van bouwwerken en materialen. Door te kijken naar de huidige situatie en hoe andere veiligheidsregio’s omgaan met groene daken zijn er conclusies getrokken en aanbevelingen opgesteld. Na het in kaart brengen van eventuele maatregelen rondom groene daken, is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geadviseerd op basis van de bevinden uit het onderzoek.

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een achttal interviews afgenomen bij verschillende veiligheidsregio’s. Alle interviews zijn volledig uitgewerkt om zo de citaten optimaal te benutten in het resultatenhoofdstuk. Na het analyseren van de interviews kwam naar voren dat het onderwerp brandveiligheid van groene daken binnen de veiligheidsregio’s Kennemerland, IJsselland en Brabant-Zuidoosten ook binnen de gemeente Rotterdam niet tot nauwelijks speelt. Dit omdat zij of het probleem niet zien of omdat zij niet weten waarmee zij rekening moeten houden. In het Bouwbesluit 2012 staat namelijk niets vermeld over groene daken. Dit leidt ertoe dat de verschillende veiligheidsregio’s momenteel op basis van advies en op een risicogerichte manier omgaan met groene daken. Uit het onderzoek is gebleken dat de respondenten voornamelijk hun zorgen uiten omtrent het onderhoud van de groene daken. Volgens Miller en Gerzhova (2021) kan een groen dak dienen als koellichaam en als het waren de brandrisico’s verminderen vergeleken een conventioneel dak. Een groen dak moet echter dan wel goed onderhouden zijn. Tevens lieten de respondenten weten dat zij de daadwerkelijke brandveiligheid van de groene daken niet weten. Om deze reden is dit nog erg onduidelijk en is er tevens onder de respondenten vraag naar meer onderzoek. Dit maakt het voor de inspecteurs dus lastig om de groene daken te beoordelen.

Bij de aanbevelingen is daarom duidelijk te zien dat deze gericht zijn op meer onderzoek op het gebied van de brandveiligheid van groene daken en op het creëren van meer eenduidigheid. Doordat er momenteel nog onduidelijkheid is omtrent de brandveiligheid van groene daken moet hier meer onderzoek naar gedaan worden. De veiligheidsregio’s weten dat zij ergens rekening mee moeten houden maar weten op dit moment niet waarmee. Om deze reden zal er dan ook meer onderzoek uitgevoerd worden naar in welke mate groene daken brandveilig zijn. Deze kennis wordt momenteel namelijk gemist binnen de veiligheidsregio’s. Ondanks dat de kennis momenteel ontbreekt binnen de veiligheidsregio’s is het zaak dat de inspecteurs momenteel wel bewustwording gaan creëren bij de gebruikers van de bouwwerken. Het is namelijk van belang dat de inspecteurs tijdens de brandveiligheidsinspecties vragen gaan stellen aan de gebruikers van de bouwwerken over hoe het onderhoud geregeld is. Het doel van deze gesprekken tijdens de inspecties is er dus voor om bewustwording onder de gebruikers van de bouwwerken te creëren over de gevolgen van het verwaarlozen van de groene daken.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingBRV Integrale Veiligheidskunde / PLS Applied Safety & Security Studies
AfdelingFaculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
PartnerVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Jaar2022
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk