De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezamenlijk naar een CO2-neutrale woningvoorraad

Een onderzoek naar beleidsinstrumenten omtrent het CO2 -neutraal maken van de woningvoorraden van sociale de woningcorporaties

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Gezamenlijk naar een CO2-neutrale woningvoorraad

Een onderzoek naar beleidsinstrumenten omtrent het CO2 -neutraal maken van de woningvoorraden van sociale de woningcorporaties

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2019 is het Nederlandse Klimaatakkoord opgesteld. Het klimaatakkoord is gecreëerd om de CO2- uitstoot in Nederland te reduceren. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt omtrent de gebouwde omgeving. Binnen de gebouwde omgeving vormen de sociale huurwoningen een belangrijk onderdeel, zo’n 30% van de woningvoorraad in Nederland valt onder sociale huur. Deze woningen worden beheerd en geëxploiteerd door sociale woningcorporaties. Ook zij dienen een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 te realiseren.

Om een daadwerkelijke realisatie van een CO2-neutrale woningvoorraad te bewerkstelligen is het belangrijk om beleid te creëren, mede doordat de energietransitie veel verschillende aspecten kent. Momenteel is er echter geen overzicht van beleidsinstrumenten voor de woningvoorraden van de sociale woningcorporaties om deze in 2050 CO2-neutraal te maken.

CO2-neutraliteit is een belangrijk aspect binnen het Klimaatakkoord en de energietransitie. Dit houdt in dat alle directe uitstoot van de warmtevraag van een woning per saldo geen CO2-uitstoot hebben. Dit geldt dus niet voor indirecte uitstoot van bijvoorbeeld elektriciteit. Verder kunnen beleidsinstrumenten velen vormen aannemen. Om dit te categoriseren wordt er gebruikt gemaakt van Financiële-, sociaal-maatschappelijk-, beleidsmatige en technische beleidsinstrumenten.

Op basis van de probleemstelling is er een centrale vraag gesteld, welke de basis vormt voor dit onderzoek, namelijk: Welke beleidsinstrumenten kunnen de sociale woningcorporaties gebruiken om hun woningvoorraden in 2050 CO2-neutraal te maken?

Het doel van dit onderzoek is om een advies te creëren met daarin een overzicht van beleidsinstrumenten voor de sociale woningcorporaties. Dit wordt gepresenteerd in een vorm van een gids, waarbij elke beleidsinstrumenten apart geïnterpreteerd kan worden.

Het advies is opgesteld aan de hand van drie analyses.
• Analyse van de case study
• Analyse van de koplopers
• Analyse van de missing gaps

De betreffende case study is de sociale woningcorporatie Beveland Wonen. De corporatie heeft ongeveer 10.500 woningen en verspreid over vijf gemeenten in de provincie Zeeland.

Het advies is gecreëerd via een aantal methoden. Zo is er gebruik gemaakt van een Delphi-onderzoek in samenwerking met een literatuurstudie voor de analyse van de case study, verder zijn er veertien semigestructureerd interviews afgelegd. Deze interviews worden onder andere toegepast bij de analyse van de koplopers en van de analyse van de expert & beleidsinstrumenten. Om de conclusies te valideren is er tevens een workshop georganiseerd waarbij medewerkers van case study en experts aanwezig zijn.

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/mdhaan98?trk=people-guest_people_search-card

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Ruimtelijke Ontwikkeling en Planologie
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
Datum2021-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk