De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lesprogramma parametrisch ontwerpen

Professionalisering in een holacratisch bedrijf

Rechten:

Lesprogramma parametrisch ontwerpen

Professionalisering in een holacratisch bedrijf

Rechten:

Samenvatting

Het steeds groter worden van parametrisch ontwerpen is een actuele ontwikkeling in de bouw. Zo ook bij Octatube, waar een deel van de constructeurs dit al toepast in het ontwerpproces. Door onbekendheid en onervarenheid met de software wordt deze ontwerpmethode door een deel van de constructeurs ook nog niet ingezet. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen met welk lesprogramma de gehele constructie-afdeling van Octatube het parametrisch ontwerpen in ontwerpprogramma Grasshopper en de koppeling met het rekenprogramma RFEM effectief kan gaan inzetten in het werkveld.

De volgende onderzoeksvraag is hiervoor opgesteld: ’Wat is de bouwkundige meerwaarde van parametrisch ontwerpen binnen de projecten van Octatube en met welke didactische uitgangspunten en lesprogramma kan een constructeur het koppelen van informatie van Grasshoppernaar RFEM effectief in het ontwerpproces inzetten?’

Hierbij is het aantonen van de bouwkundige meerwaarde van parametrisch ontwerpen het bouwkundige deel van de hoofdvraag en het ontwerpen van een lesprogramma het onderwijskundige deel. Het gehele ontwerpproces van het lesprogramma wordt aangevlogen als zijnde een bouwkundig probleem. Dat wil zeggen; er wordt van grof naar fijn gewerkt. Er wordt een programma van eisen en didactische uitgangspunten opgesteld. Vanuit deze documenten vormen zich de ontwerpcriteria. Vanuit de ontwerpcriteria ontstaat een uitvoeringsplan voor het lesprogramma als eindproduct.

Om de bouwkundige meerwaarde voor het bedrijf aan te tonen is er een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het bedrijf door de jaren heen en hoe parametrisch ontwerpen hiermee in verhouding staat. Uit het onderzoek is gebleken dat door de vooruitstrevende aard van het bedrijf en de complexe bouwwerken die het bedrijf wil realiseren het toepassen van parametrisch ontwerpen een essentiële ontwikkeling is in het ontwerpproces van Octatube.

Het onderwijskundige deel bestaat uit het opstellen van de didactische uitgangspunten met betrekking tot het lesprogramma. De uitgangspunten zijn; leerdoelen bevatten kernwoorden over inhoud, gedrag en situatie. Er wordt gefocust op contextgericht leren, oftewel; de lesstof is werk gerelateerd. Door keuzemogelijkheid aan te brengen kan ieder een leerstijl kiezen die bij hem of haar past. De lesstof moet aansluiten op realistische werksituaties om relevantie aan te tonen en door op te bouwen in moeilijkheidsgraad wordt ingezet op het vertrouwen in de software. De leeractiviteiten worden opgesteld aan de hand van de leerdoelen om zeker te zijn dat de activiteit aansluit op het einddoel.

Het uitvoeringsplan van het lesprogramma is ontworpen aan de hand van de 4C/ID methode. Dit is een methode van les ontwerp die goed toepasbaar is op een trainingsmodule in het werkveld. Het lesprogramma zal bestaan uit een centrale uitleg, verschillende op elkaar volgende leertaken die direct te koppelen zijn aan activiteiten in een realistisch project en optionele deeltaken ter ondersteuning en extra scholing in het gebruik van de software.

Op basis van het uitvoeringsplan wordt aanbevolen om de leeractiviteiten, opgesteld in het uitvoeringsplan, uit te werken en vervolgens het lesprogramma te testen opwerkdruk en het behalen van de doelen. Pas dan kan vastgesteld worden of het lesprogramma echt geschikt is voor implementatie in het werkveld.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Bouwkunde
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnerOctatube Nederland BV
Datum2022-02-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk