De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Energietransitie op bedrijventerreinen

Stimuleren van participatie in de energietransitie op lokale bedrijventerreinen

Rechten:

Energietransitie op bedrijventerreinen

Stimuleren van participatie in de energietransitie op lokale bedrijventerreinen

Rechten:

Samenvatting

Verspreid over heel Nederland liggen bedrijventerreinen, variërend in grote van een paar tientallen bedrijven tot honderden bedrijven. Het is dan ook geen wonder dat een groot deel van het landelijk energieverbruik op deze terreinen plaatsvindt. Zo ook binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg, die zelf vijf kleinere bedrijventerreinen heeft waarvan het verbruik relatief hoog is in verhouding tot de wijken waarin zij liggen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg is zich bewust dat zij voor het voltooien van de lokale energietransitie deze bedrijventerreinen nodig heeft. Dit onderzoek gaat dan ook in op hoe de gemeente haar bedrijventerreinen kan laten participeren in de energietransitie. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt geformuleerd: Hoe kan de
gemeente Leidschendam-Voorburg de bedrijven op de bedrijventerreinen, De Star en Essesteijn, motiveren om te participeren in de energietransitie en hen daarbij ondersteunen? De gebruikte onderzoeksmethoden hierbij zijn; literatuuronderzoek, deskresearch, locatiebezoek en interviews met ondernemers op de bedrijventerreinen.

Uit de praktijk blijkt dat ieder bedrijventerrein verschilt, maar dat er ook een aantal algemene criteria voor succes zijn en leerpunten. Zo is de organisatie op het terrein doorslaggevend voor de verduurzaming van het terrein. Niet alle ondernemers zijn even goed in staat hun panden te verduurzamen of zijn even bereid willend. Voor beide bedrijventerreinen geld dat er slechte mate van organisatie is en er vallen dus nog veel stappen te maken om de terreinen te verduurzamen. Daarnaast verschilt de houding tegenover verduurzaming en de energietransitie sterk per ondernemer.

Voordat wat gezegd kan worden over hoe de terreinen aangepakt kunnen worden, is eerst zicht nodig op welke opties er zijn voor verduurzaming. Door te kijken naar het energieverbruik van de bedrijven en met gebruik van tools blijkt al welke maatregelen goed te doen zijn. De Erkende Maatregelenlijsten (EML) en het kijken naar de
beschikbare subsidies, zoals de ISDE, SDE++ en subsidies voor bedrijventerreinen, vullen dit beeld van geschikte maatregelen verder aan. Voor beide terreinen zijn er maatregelen die in het algemeen goed te doen zijn, zogezegd het laaghangende fruit; isoleren, ledlampen en schakelaars. Zodra vastgesteld is welke maatregelen geschikt zijn kan een proces zoals in figuur 1 weergegeven doorlopen worden.

Naast de opties aan maatregelen voor bedrijven heeft de gemeente zelf ook een aantal opties om uit te kiezen. Welke beleidsinstrumenten kan zij namelijk nog inzetten ten behoeve van de energietransitie? Op juridisch, financieel, organisatorisch en communicatieve vlakken zijn er een verscheidenheid aan instrumenten die ingezet kunnen worden. Dit betreft bijvoorbeeld op communicatief vlak o.a. timing en deskundigheidsbevordering.

Bij het proces mogen de actoren niet vergeten worden zo kan een proces vallen of staan bij het betrekken van de juiste actoren. De actoren die de gemeente nu bij het proces betrokken heeft zijn nog onvoldoende. Zo zijn de MKB en de netbeheerder wel van belang, maar is de MKB is niet representatief voor de twee terreinen en de netbeheerder kan alleen maar van hulp zijn zolang het gerelateerd is aan het energienetwerk, wat de meeste maatregelen niet zullen zijn. Specifiek voor kennis, financiering en uitvoering moeten er nog actoren bij betrokken worden. Het gaat hierbij om partijen die de benodigde technische en financiële kennis hebben en partijen die de uitvoering kunnen regelen. Een voorbeeld daarvan is de stichting BE+ die als doel heeft om 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken en al veel terreinen daarin begeleid heeft. Uiteindelijke zijn er vier strategieën waarvoor gekozen kan worden; organiseer het proces vanuit het parkmanagement, vanuit een ondernemersvereniging, laat een derde partij de bedrijven geheel ontzorgen of neem als gemeente de touwtjes in handen en organiseer het met een eigen team.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yoricq-holt-211992201/


Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Ruimtelijke Ontwikkeling en Planologie
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
Datum2022-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk