De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De circulaire ketenreactie

Circulair renoveren van theorie tot praktijk, toegepast op woningcorporatie Vidomes

Open access

Rechten:

De circulaire ketenreactie

Circulair renoveren van theorie tot praktijk, toegepast op woningcorporatie Vidomes

Open access

Rechten:

Samenvatting

Vidomes is een woningcorporatie met circa 18.000 woningen. Deze heeft te maken met verschillende opgaves, zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Onder duurzaamheid valt ook circulariteit. De Rijksoverheid heeft als doelstelling opgesteld dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Vidomes heeft daarom doelstellingen opgesteld die aansluiten op de doelstellingen van de overheid. Renovatie is één van de vastgoedprocessen waar circulariteit op moet worden toegepast. Een relevant proces, omdat verschillende onderzoeken aangeven dat het bij nieuwbouw eerst dertig tot vijftig jaar duurt voordat de CO2-uitstoot van de bouw van de woningen is gecompenseerd door de CO2-besparing van duurzame energie.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in hoeverre circulariteit past in het huidige renovatieproces van Vidomes. Daarvoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: ”Welke interventies kan woningcorporatie Vidomes plegen vanuit haar verschillende rollen om haar huidige renovatieproces zo circulair mogelijk te maken, kijkend naar voorbeelden van circulaire projecten en concepten in Nederland?” Met interventies in het renovatieproces worden veranderingen bedoeld die geïnitieerd worden door Vidomes om circulaire processen in gang te zetten.

Om de hoofdvraag te beantwoorden is kwalitatief onderzoek verricht in de vorm van een GAP-analyse. Daarvoor zijn 22 professionals geïnterviewd. Het huidige renovatieproces van Vidomes, is vergeleken met de voorwaarden en mogelijkheden voor een circulair proces. Bij de interviews en voorbeeldprojecten over het circulaire proces, werd duidelijk dat er met name een hechtere samenwerking met ketenpartners nodig is. De expertise van verschillende partijen worden ingezet om de principes van circulariteit in de praktijk te realiseren. Daarnaast is er meer betrokkenheid nodig vanuit tactiek en strategie om te borgen dat lessen op het gebied van circulariteit ook bij andere projecten worden geïmplementeerd. Op financieel gebied is de Total Cost of Ownership (TCO) benadering belangrijk voor circulariteit. Met deze methode worden maatregelen vergeleken op de kosten en baten over de gehele levensduur in plaats van alleen op investerings-en onderhoudskosten.

Vidomes heeft nogveel kansen om te benutten als het gaat om circulair renoveren. Vanuit deze inzichten zijn interventies geformuleerd. Uit de gesprekken met correspondenten zijn ook aanbevelingen opgesteld die borgen dat deze interventies daadwerkelijk worden uitgevoerd. Deze interventies en aanbevelingen vormen het antwoord op de hoofdvraag.

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/joey-van-loo-965190103


Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Ruimtelijke Ontwikkeling en Planologie
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
Datum2021-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk