De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Uitbreidingen Modulaire Knikkerbaan - van ontwerp tot prototype

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Uitbreidingen Modulaire Knikkerbaan - van ontwerp tot prototype

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport staat beschreven welke stappen en beslissingen er zijn genomen om tot de ontwerpen en prototypes te komen voor uitbreidingen van de modulaire knikkerbaan. De vraag naar de modulaire knikkerbaan is ontstaan naar aanleiding van de promotie van de Serious Marbles knikkers. Het vervolg van de modulaire knikkerbaan is het starten van een traject om er ook uitbreidingen bij te leveren.

De stage is afgebakend in een Plan van Aanpak. Er is gekozen om tijdens de hoofdopdracht een extra Plan van Aanpak te maken waarin onder andere de wensen en eisen naar voren kwamen. Deze waren specifiek gericht op de hoofdopdracht. Voor de knikkerwand is niet voor deze aanpak gekozen en is er naar aanleiding van de conceptfase direct naar het ontwerp overgegaan.

Na het Plan van Aanpak is er gezocht naar alle mogelijke itbreidingen voor de modulaire knikkerbaan en is er een schema gemaakt hoeveel tijd elke uitbreiding kost om te ontwikkelen tot een werkend prototype. Dit plan is gepresenteerd. De presentatie werd afgesloten met de beslissing om niet één maar zeven uitbreidingen te ontwikkelen
(later acht). Deze werd genomen zodat iemand hierover de verantwoordelijkheid kreeg. Van de acht uitbreidingen lagen er al modellen voor vier uitbreidingen gedeeltelijk klaar.

Hierna is er een plan gemaakt waarin de uitbreidingen beschreven worden en waarin weergegeven wordt hoeveel tijd et geïnvesteerd werd per uitbreiding. Het plan omvatte de oplevering van de uitbreidingen in drie batches: de eerste batch was een oplevering van de looping, schans, heuvel en spiraal (de naam van de spiraal is later veranderd in cycloon, zie H4.4.3). Bij de schans werd een extra uitbreiding (de 8e uitbreiding) toegevoegd, de opvangbak.

De tweede batch bestond uit de stopper (de naam is later veranderd in Vertrager, zie H4.4.3) en de Switch.

De laatste batch bestond uit het volledig ontwikkelen van een speciale liftconstructie: De lift met een cardan-gear mechanisme
en een dwell mechanisme.

Vooral de lift vergde een zeer uitgebreide analyse en ontwikkeling vanwege de gebruikte mechanismen. De ontwikkelingen de meeste uitbreidingen zijn voltooid tot een werkend prototype. Enkel de lift en switch zullen verder ontwikkeld moeten worden. De voornaamste reden was het gebrek aan tijd om 8 projecten uit te voeren.

De belangrijkste beslissingen die genomen waren, bestonden uit voornamelijk het uitvoeren van een basis die geschikt is voor zowel de cycloon als de opvangbak, De lift is een doorontwikkeling van 2 verschillende mechanismen (Cardan-gear mechanisme gecombineerd
met een dwell-mechanisme). Verder zijn op de volgende pagina nog een aantal beslissingen opgesomd:

- De schans, heuvel en vertrager zijn klaar voor massaproductie.
- De cycloon en opvangbak zullen nog enige aanpassingen nodig hebben, dit is afhankelijk van de beslissingen in de toekomst en de keuzes om dit verder te ontwikkelen.
- De switch zit nog in de conceptfase. Voor het ontwikkelen tot een werkend prototype is er een lijst met aanbevelingen beschikbaar.
- De lift wordt een technisch complex product, wat een uitdaging kan zijn voor de doelgroep en een marktonderzoek kan uitwijzen of er vraag is naar een technisch complex (bouwpakket) in de vorm van een lift. Dit zal ook moeten bepalen of de kostprijs gerechtvaardigd kan worden.

De kostprijzen van de uitbreidingen liggen tussen de €0,73 - €1,72 met uitzondering van de lift die een kostprijs heeft
van €7,58.

Het ontwerp van de knikkerwand verliep echter niet zonder complicaties. Na de conceptfase is er begonnen met de bouw. Er is
een begroting gemaakt die later op een cruciaal onderdeel toch zeer erg bleek af te wijken. Dit bleek een voordeel te
zijn vanwege de keuze voor ophanghaken welke een factor 50 goedkoper bleken te zijn (designhaken t.o.v. constructiehaken
€0,09 t.o.v. €4,00). De planning bij de baan was onderschat evenals de moeilijkheid bij het ophangen van de bochtdelen.
Er is geleerd om grotere buffers op te bouwen in de tijdsplanning en om een betere schatting te maken van de tijd en benodigde mankracht. Het eindresultaat was echter een geslaagde show-off van alle mogelijkheden binnen de 'vaste' gelaste banen (RBS, Rolling Ball Sculpture banen ).

De afrondende fase bestond uit het documenteren van alle uitbreidingen en de stand van zaken op dat moment. Er was tevens
de tijd genomen om alle stappen te bespreken en aanbevelingen te geven om toch een succesvolle lancering van de uitbreidingen
te garanderen .

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISD Werktuigbouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Delft
PartnerSerious Marbles
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk