De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar welke duurzaamheidsmaatregelen ingezet kunnen worden voor sportpark Wiltsangh Nunspeet om de hoge ambities en uitgangspunten van de gemeente te behalen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar welke duurzaamheidsmaatregelen ingezet kunnen worden voor sportpark Wiltsangh Nunspeet om de hoge ambities en uitgangspunten van de gemeente te behalen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Duurzaamheid in de sport wordt steeds meer gewenst en geëist door veel gemeenten.
Gemeenten besparen niet alleen op kosten en CO2-uitstoot, maar komen ook de wettelijke
verplichtingen tegemoet. In Nederland staat ongeveer 90 miljoen m² aan maatschappelijk
vastgoed, waarvan ruim 700 openbare zwembaden die in totaal circa 1,6 miljoen MWh gas en
elektriciteit verbruiken. Met het verduurzamen van sportaccommodaties is een groot
besparingspotentieel te behalen. De kosten voor energie en water voor zwembaden maken
ongeveer 13% van de totale begroting uit (Energie Vastgoed, 2016). Het energieverbruik en de
kosten voor energie variëren behoorlijk. Het energiebudget van een zwembad loopt al snel op
tot enkele tonnen per jaar. Uit onderzoek van Nuon blijkt dat 12.000 sportaccommodaties
jaarlijks 228 miljoen m³ aardgas en 1 miljard kWh elektriciteit verbruiken. Het gemiddelde
energieverbruik van een sportvereniging bedraagt circa 19.000 m³ aardgas en circa 80.000 kWh
elektriciteit. De energierekening ligt jaarlijks tussen € 10.000 en € 20.000 en vormt 15 - 20%
van de begroting (RVO, 2015).
STRAMAN Management & Advies wil samen met de gemeente sportpark Wiltsangh Nunspeet
een energie neutrale sportaccommodatie opleveren. Dit heeft geresulteerd in de vraag naar
welke duurzaamheidsmaatregelen voor dit sportpark getroffen kunnen worden. Tijdens de
ontwikkelingsfase kwam STRAMAN Management & Advies tot de conclusie dat meerdere
duurzaamheidsmaatregelen mogelijk waren voor sportpark Wiltsangh Nunspeet. Op basis van
deze conclusie is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Door middel van welke
duurzaamheidsmaatregelen kan sportpark Wiltsangh Nunspeet de hoge ambities en
uitgangspunten van de gemeente behalen?”.
Deskresearch en diepte-interviews zijn de onderzoeksmethoden die zijn ingezet om antwoord te
kunnen geven op de onderzoeksvraag. De voornaamste conclusies zijn dat binnen de gebouw
gebonden duurzaamheidsmaatregelen de PV-panelen, hoge isolatiewaarde en LED-verlichting
het meest naar voren komen binnen dit onderzoek. Binnen de procesgerichte
duurzaamheidsmaatregelen zijn dit: warmteterugwinning, regelsysteem voor de verlichting,
energiemanagementsysteem, een warmtepomp en warmte koude opslag. Op het gebied van de
mensgerichte duurzaamheidsmaatregelen zijn het voornamelijk de bewustwording, afval en de
horeca die ter sprake komen. De laatste conclusie die genoemd wordt is dat het betrekken van
de mens kan leiden tot een duurzamere sportaccommodaties, meer bewustwording en een
gezonder transport- en eetpatroon.
Voor de discussie van dit onderzoek kan gezegd worden dat sommige cijfers binnen de
duurzaamheidsmaatregelen afhankelijk zijn van elkaar, waardoor een specifieke vergelijking
met sportpark Wiltsangh Nunspeet lastig is. Enkele cijfers zijn gebaseerd op het verbruik van
1.500 tot 2.500 m³, terwijl sportpark Wiltsangh Nunspeet meer gaat verbruiken. Om een
waardevoller en betrouwbaarder resultaat te verkrijgen is een onderzoek nodig dat zich
specifieker richt op één duurzaamheidsmaatregel speciaal voor sportpark Wiltsangh Nunspeet.
De belangrijkste aanbevelingen voor sportpark Wiltsangh Nunspeet zijn: maak gebruik van PVpanelen,
hoge isolatiewaarden, HR+++ glas, LED-verlichting, warmteterugwinning, een
regelsysteem voor de verlichting en een warmtepomp in combinatie met een warmte koude
opslag indien de warmte koude opslag mogelijk is in de ondergrond. Als meest belangrijke
aanbeveling moet voor het sportpark Wiltsangh Nunspeet een onderzoek uitgevoerd worden
naar de bewustwording van de medewerkers, bezoekers en de buurt om inzicht te krijgen in de
inzet van de buurt. Met deze uitkomsten kan beter ingespeeld worden op de bewustwording van
de mens, waardoor de duurzaamheid meer zal gaan leven binnen sportpark Wiltsangh Nunspeet.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Sportkunde
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerSTRAMAN Management & Advies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk