De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vlagtwedde, soam goan wie t redde(n)

Een onderzoek naar samenwerking tussen professionals en georganiseerde bewonersgroepen voor realisatie van de woonservicezone in Vlagtwedde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vlagtwedde, soam goan wie t redde(n)

Een onderzoek naar samenwerking tussen professionals en georganiseerde bewonersgroepen voor realisatie van de woonservicezone in Vlagtwedde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de projectgroep Vlagtwedde, bestaande uit professionals vanuit de gemeente Vlagtwedde, woningcorporaties Acantus en Woonzorg Nederland, Meander, Novo, de Trans en Rzijn. Vlagtwedde is een dorp in Oost-Groningen, waar sprake is van demografische veranderingen namelijk, de krimp en vergrijzing. Deze veranderende demografische samenstelling heeft invloed op de ervaren leefbaarheid in het dorp. Voor het op peil houden of vergroten van de leefbaarheid in Vlagtwedde heeft de projectgroep de woonservicezone als middel gekozen. De projectgroep wil samen met de bewoners de woonservicezone realiseren. In dit onderzoek zijn sleutelfiguren van georganiseerde bewonersgroepen, zoals belangenvereniging, buurtverenigingen, sportverenigingen, winkeliersverenigingen en kerken, in Vlagtwedde benaderd. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: In welke mate en onder welke voorwaarden kan de projectgroep Vlagtwedde voor de realisatie van de woonservicezone in Vlagtwedde een beroep doen op de georganiseerde bewonersgroepen in het dorp? Hierbij is gekeken naar hoe de georganiseerde bewonersgroepen op dit moment de leefbaarheid in Vlagtwedde ervaren, welke ideeën zij hebben bij een woonservicezone, waar en op welke wijze zij bijdragen aan de leefbaarheid en wat hun bereidheid is om mee te denken (doen) in de lokale leefbaarheid. Op basis van deze informatie is een advies gegeven aan de projectgroep over hoe effectief kan worden samengewerkt met de georganiseerde bewonersgroepen voor de realisatie van de woonservicezone en de leefbaarheid in Vlagtwedde. De methode van dit onderzoek is een inventariserend behoefte onderzoek, waarbij gekeken is naar de ervaringen en ideeën van de georganiseerde bewonersgroepen in Vlagtwedde. Voor de gegevensverzameling is gebruik gemaakt van drie stappen. Allereerst zijn interviews gehouden met sleutelfiguren van de georganiseerde bewonersgroepen. Vervolgens zijn deze sleutelfiguren uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst (focusgroep 1). Op basis van de interviews zijn twee vragen opgesteld die met deze focusgroep 1 zijn besproken. Als laatste stap is de projectgroep uitgenodigd voor een bijeenkomst (focusgroep 2). Hierin zijn de resultaten gepresenteerd uit de voorgaande stappen en is er nagedacht over het vervolg.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening [tot 1 september 2017]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2017-01-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk