De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wereldburgerschap in het vmbo: grenzen verleggen

Een onderzoek naar de effecten van internationaliserings-activiteiten op de ontwikkeling van wereldburgerschap in het vmbo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wereldburgerschap in het vmbo: grenzen verleggen

Een onderzoek naar de effecten van internationaliserings-activiteiten op de ontwikkeling van wereldburgerschap in het vmbo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De steeds internationaler wordende wereld en de grote mondiale uitdagingen waar we voor staan, vragen om bepaalde kennis, houding en vaardigheden waarmee we ons kunnen redden in een internationale omgeving en waarmee wij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om ons heen. Het onderwijs probeert haar leerlingen hier door middel van internationalisering en burgerschapsonderwijs op voor te bereiden, zo ook het vmbo. Scholen proberen middels verschillende activiteiten wereldburgerschapscompetenties bij hun leerlingen te ontwikkelen.
Aan de hand van zes casestudies is in kaart gebracht hoe vmbo-scholen, aangesloten bij het Global Citizen Network, vorm geven aan internationalisering en wereldburgerschap en welke competenties daarmee ontwikkeld worden. Er is gebleken dat de context (o.a. geografische gegevens, leerling populatie, onderwijsvorm) daarin een belangrijke factor is. Scholen beogen competenties te ontwikkelen die belangrijk en passend zijn voor hun leerlingen, en organiseren activiteiten die hierop aansturen en passend zijn binnen het onderwijs dat zij aanbieden.
Er lijken twee belangrijke factoren te zijn voor vmbo-scholen om aandacht te besteden aan internationalisering en wereldburgerschap: Enerzijds om hun leerlingen voor te bereiden op de toekomst, anderzijds vanwege de persoonlijke ontwikkeling die internationalisering met zich meebrengt. Met volgende competenties worden daarbij het meest genoemd: open-minded, respectvol, empathisch en ‘(Algemene) kennis van eigen en andere landen, culturen, religies en gewoontes, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, reflectief vermogen en verantwoordelijkheid.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2019-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk