De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgeloos wonen in de gemeente Coevorden

Een marktanalyse van zorgvastgoed binnen de gemeente Coevorden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorgeloos wonen in de gemeente Coevorden

Een marktanalyse van zorgvastgoed binnen de gemeente Coevorden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit een verkenning in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat er onder gemeenten een grote behoefte is aan een scenariotool of kennisinstrument waarmee vraag en aanbod met elkaar in verband kunnen worden gebracht en waarmee beleidsopgaven rond wonen, zorg en welzijn kunnen worden verkend. Ook de gemeente Coevorden wil graag een beter beeld en visie.
Doordat momenteel de markt van wonen en zorg niet goed in beeld is, kan er geen volledig woonbeleid worden opgesteld. Het gemeentelijk woonbeleid vormt de basis voor de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Om tot een goed woonbeleid te komen is zowel een beeld van de huidige huisvestingsbehoefte en het aanbod alsmede een prognose voor de toekomst nodig.
Dit onderzoek betreft een marktonderzoek naar de huisvestingsbehoefte en aanbod op het gebied van wonen en zorg. Het gehele onderzoek vindt plaats gedurende de participerende stage in opdracht van de gemeente Coevorden. Het onderzoek is erop gericht om een advies te formuleren voor de gemeente Coevorden dat gebruikt kan worden als input bij het opstellen van haar woonbeleid op het gebied van wonen en zorg.
Bij dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: ‘’In hoeverre kan er de komende 25 jaar binnen de gemeente Coevorden worden voorzien in de huisvestingsbehoefte op het gebied van wonen en zorg?’’

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingVastgoed & Makelaardij
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk