De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vrijetijdsbesteding voor jongeren met (kenmerkend) Autisme Spectrum Stoornis

Een ontwerpgericht onderzoek naar handvaten voor professionals om jongeren met (kenmerkend) ASS te prikkelen en stil te laten staan bij vrijetijdsbesteding.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Vrijetijdsbesteding voor jongeren met (kenmerkend) Autisme Spectrum Stoornis

Een ontwerpgericht onderzoek naar handvaten voor professionals om jongeren met (kenmerkend) ASS te prikkelen en stil te laten staan bij vrijetijdsbesteding.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aan de hand van literatuuronderzoek, de gehouden interviews met verschillende stakeholders en de
daaruit voortvloeiende ontwerpeisen hebben wij een product voor onze eindopdracht ontwikkeld.
Gedurende het onderzoek is er Evidence- Based Practice toegepast (zie bijlage 1.1); (EBP) is
wetenschappelijke kennis, kennis en ervaring uit de praktijk van de professional en kennis van de
patiënt/cliënt samen bepalen op welke manier gehandeld moet worden in een bepaalde (zorg)
situatie (‘t Veer, 2021).
In het voortraject van het onderzoek is Luca erachter gekomen dat de jongeren op de Buurderij
weinig tot geen vrijetijdsbesteding hebben. Dit gaat over de meerderheid van de jongeren op de
locatie.
De zorgcoördinator van de Buurderij te Burgum geeft aan dat de coronapandemie er mede voor
heeft gezorgd dat de jongeren met ASS het nog lastiger vonden om te participeren in verschillende
aspecten van hun leven zoals school, werk en vrijetijdsbesteding. Het blijkt dat vrije tijd er anders
heeft uitgezien in coronatijd. Dit gold ook niet alleen voor jongeren maar ook voor de rest van
Nederland, zo laat zien dat het aantal mensen dat wekelijks sport door de coronacrisis is gedaald van
10,4 miljoen in 2019 naar 8,7 miljoen in maart 2020. (Wennekers & van der Torre, 2020).
‘Mogelijkheden tot ontspanning, ontplooiing, ontmoeting, ondersteuning en onderscheiding kwamen
onder druk te staan. Door de coronacrisis konden veel sporten, niet of moeilijk beoefend worden
door verplichte sluitingen van sportaccommodaties en fitnesscentra en de anderhalve meter eis.’
(Wennekers & van der Torre, 2020).
De reden voor de ontwikkeling van dit product, is omdat er uit ons literatuuronderzoek en de praktijk
naar voren kwam dat jongeren (voornamelijk met kenmerken van ASS) weinig tot geen
vrijetijdsbesteding hebben. Door de coronacrisis zijn destijds veel voorzieningen weggevallen, zo ook
de mogelijkheid tot vrijetijdsbesteding. Ze sluiten zich veelal op in hun eigen kamer en spenderen
veel tijd aan sociale media op hun telefoon. Toch zien professionals de coronacrisis niet als
hoofdoorzaak, maar meer als belemmerende factor als het gaat om het weder participeren in
vrijetijdsbesteding. Er kwam uit interviews naar voren dat de problematiek, motivatie en het gedrag
van de jongeren hier een grote rol in speelt.
Het is gebleken dat er wel middelen beschikbaar zijn op de locatie zoals een flyer op het prikbord,
maar dat hier nauwelijks naar wordt gekeken of gebruik gemaakt van wordt.
Dit is de reden dat wij hebben gekozen om een werkboekje te ontwikkelen als product voor onze
eindopdracht. Het doel van het werkboekje is dat de professional samen met de jongere gaat kijken
naar wat het beste bij de individuele jongere past qua vrijetijdsbesteding en wat hij of zij leuk vindt
om te doen buiten school of werk. De weg naar een vrijetijdsbesteding activiteit wordt stap voor stap
uitgelegd.
De zorgvisie van de Buurderij is cliëntgericht. Dit betekent dat de cliënten centraal staan en dat er
naar de mogelijkheden van mensen gekeken wordt. De Buurderij is van mening dat ieder mens zich
moet kunnen ontplooien naar zijn of haar mogelijkheden. Het creëren van een passend leefklimaat is
ondersteunend aan dat proces (De Buurderij, 2020) het product hebben wij geprobeerd zo goed
mogelijk aan te sluiten bij deze visie.
5
Wij willen met ons product bereiken dat de professional het werkboekje actief gaat inzetten tijdens
de begeleiding van een jongere met (kenmerken van) autismespectrumstoornis (ASS). Met het
product willen wij het (professioneel) handelen van professionals die met de doelgroep jeugd
werken, bevorderen met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Daarmee hopen wij indirect de drempel
voor jongeren te verlagen om de eerste stap hiertoe te nemen. Het resultaat dat wij daarmee hopen
te realiseren is de sociale angst bij de jongeren te verminderen of ten minste de drempel om aan
vrijetijdsbesteding te beginnen te verlagen. Dit om de sociale inclusie, sociale ontwikkeling en het
sociaal netwerk van de jongeren te bevorderen.
Het werkboekje kan door meerdere professionals en organisaties gebruikt worden en het kan bij veel
jongeren ingezet worden, dit omdat we hebben gelet op de duur van het invullen, de taalgraad en de
hoeveelheid vragen. Dit maakt dat het werkboekje makkelijk in gebruik is en het weinig tijd inneemt.
We willen aansluiten bij het niveau van de jongeren. Jongeren met autisme hebben soms moeite met
praten, schrijven en lezen. Daarnaast vinden sommigen het lastig om te verwoorden wat ze denken
of voelen (Eleos, z.d). Daarom wilden wij ervoor zorgen dat dit concreet gemaakt kan worden

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2023-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk